Andliga budskap rapporterade i Sverige 1600-1720

Skapare/primärforskare

Karin Sennefelt - Stockholms universitet, Historiska institutionen orcid

Beskrivning

Underlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720", Historisk tidskrift 2021, av Karin Sennefelt, Stockholms universitet.

Ansvarig institution/enhet

Stockholms universitet, Historiska institutionen

Skapare/primärforskare

Karin Sennefelt - Stockholms universitet, Historiska institutionen orcid

Identifierare

SND-ID: 2021-2

Beskrivning

Underlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720", Historisk tidskrift 2021, av Karin Sennefelt, Stockholms universitet.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland

Finansiering

Vetenskapsrådet — dnr 2015-01284

Ladda ner metadata

Publikationer

Karin Sennefelt, "Profetisk politik i Sverige 1600-1720", Historisk tidskrift 2021:2.
ISSN: 0345-469X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Andliga budskap rapporterade i Sverige 1600-1720

Citeringsförslag

Karin Sennefelt. Stockholms universitet, Historiska institutionen (2021). <em>Andliga budskap rapporterade i Sverige 1600-1720</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/zmxf-ht66">https://doi.org/10.5878/zmxf-ht66</a>

Skapare/primärforskare

Karin Sennefelt - Stockholms universitet, Historiska institutionen orcid

Beskrivning

Källunderlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720" av Karin Sennefelt, publicerad i Historisk tidskrift 2021:2.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts

1600 — 1719

Publicerad: 2021-01-08