Andliga budskap rapporterade i Sverige 1600-1720

SND-ID: 2021-2

Skapare/primärforskare

Karin Sennefelt - Stockholms universitet, Historiska institutionen orcid

Beskrivning

Underlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720", Historisk tidskrift 2021, av Karin Sennefelt, Stockholms universitet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-01284
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigmodern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland

Publikationer

Karin Sennefelt, "Profetisk politik i Sverige 1600-1720", Historisk tidskrift 2021:2.
ISSN: 0345-469X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Andliga budskap rapporterade i Sverige 1600-1720

Beskrivning

Källunderlag för tabell 1 i artikeln "Profetisk politik i Sverige 1600-1720" av Karin Sennefelt, publicerad i Historisk tidskrift 2021:2.

Version 1

Citering

Karin Sennefelt. Stockholms universitet (2021). Andliga budskap rapporterade i Sverige 1600-1720. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/zmxf-ht66

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Karin Sennefelt - Stockholms universitet, Historiska institutionen orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1600 – 1719

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2021-01-08