Infrastrukturens betydelse för den historiska utvecklingen av elbilar och bensinbilar

SND-ID: 2021-202

Skapare/primärforskare

Josef Taalbi - Lunds universitet, Institutionen för ekonomisk historia orcid

Hana Nielsen - Lunds universitet, Institutionen för ekonomisk historia orcid

Beskrivning

Elbilar har potential att sänka utsläpp av växthusgaser men står fortfarande inför utmaningar. Denna databas innehåller detaljerad information om amerikanska bilmodeller, inklusive el- och ångbilar, och möjliggör studium av historiska teknikval. År 1900 fanns det tre jämbördiga konkurrenter i den amerikanska fordonsindustrin: bensin-, el- och ångbilar. Bara ett decennium senare hade bensinbilen erövrat marknaden. Denna dominans tillskrivs ofta tekno-ekonomiska faktorer, såsom en inneboende underlägsenhet hos elbilar. Forskningsprojektet undersöker mekanismerna bakom denna process, med hjälp av information om mer än 36 000 personbilsmodeller. Ett resultat är att den långsamma utvecklingen av elinfrastruktur gav bensinbilarna överhanden.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekonomisk historia

Finansiering 1

  • Finansiär: Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: W2015-0445

Finansiering 2

  • Finansiär: Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: W2017-0025
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Amerikanska personbilsmodeller

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1895 – 1942

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: USA

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

VETENSKAP OCH TEKNOLOGI, SAMHÄLLE OCH KULTUR, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Taalbi, J.; Nielsen, H. (2021) The role of energy infrastructure in shaping early adoption of electric and gasoline cars, Nature Energy, doi: 10.1038/s41560-021-00898-3
DOI: https://doi.org/10.1038/s41560-021-00898-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
The role of energy infrastructure in shaping early adoption of electric and gasoline cars

Version 1

Citering

Josef Taalbi, Hana Nielsen. Lunds universitet (2021). The role of energy infrastructure in shaping early adoption of electric and gasoline cars. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/j8af-b705

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Josef Taalbi - Lunds universitet, Institutionen för ekonomisk historia orcid

Hana Nielsen - Lunds universitet, Institutionen för ekonomisk historia orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1895 – 1942

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2021-08-19