Befintlig miljöproblematik och dess åtgärdspotential genom strategisk perennialisering

SND-ID: 2021-206

Alternativ titel

Beneficial land use change: Strategic expansion of new biomass plantations can reduce environmental impacts from EU agriculture

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbar utveckling orcid

Beskrivning

I studien har vi utforskat potentialen för fördelaktig markanvändningsförändring genom strategisk perennialisering i Europa. Miljöproblematiken i fler än 81,000 individuella landskap har kvantifierats och potentialen att lindra miljöproblematik med hjälp av strategisk etablering av perenna grödor har uppskattats i varje enskilt landskap.

För mer information, se engelsk beskrivning.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Inst. för Ekoteknik och hållbar utveckling

Finansiering 1

  • Finansiär: Adlerbertska forskningsstiftelsen

Finansiering 2

  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: P48364-1
  • Projektnamn på ansökan: Minska negativa miljöeffekter av biomassaproduktion genom att producera mer biomassa

Finansiering 3

  • Finansiär: Chalmers Energy Area of Advance

Finansiering 4

  • Finansiär: f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
  • Diarienummer hos finansiär: P48364-1
  • Projektnamn på ansökan: Minska negativa miljöeffekter av biomassaproduktion genom att producera mer biomassa
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2018

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Geografisk beskrivning: EU27+UK

Publikationer

Englund, O., Börjesson, P., Berndes, G., Scarlat, N., Dallemand, J.-F., Grizzetti, B., Dimitriou, I., Mola-Yudego, B., & Fahl, F. (2020). Beneficial land use change: Strategic expansion of new biomass plantations can reduce environmental impacts from EU agriculture. Global Environmental Change, 60, Article 101990. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101990
URN: urn:nbn:se:miun:diva-38179
DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101990

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Environmental impacts and mitigation effectiveness of strategic perennialization

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Oskar Englund. Mittuniversitetet (2021). Environmental impacts and mitigation effectiveness of strategic perennialization. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/7jw8-ka21

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbar utveckling orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-07-08