Miljönytta och biomassaproduktion från buffertzoner och lähägn i Europa

SND-ID: 2021-207

Alternativ titel

Strategic deployment of riparian buffers and windbreaks in Europe can co-deliver biomass and multiple environmental benefits

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande orcid

Beskrivning

Tre scenarier för storskalig etablering av buffertzoner och lähägn, över fler än 81,000 landskap i Europa, med kvantifierad areal, biomassaproduktion, och miljönytta.

Se engelsk beskrivning för information om studien.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2018

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Geografisk beskrivning: EU27+UK

Publikationer

Englund, O., Börjesson, P., Mola-Yudego, B., Berndes, G., Dimitriou, I., Cederberg, C., & Scarlat, N. (n.d.). Beneficial land-use change in Europe: deployment scenarios for multifunctional riparian buffers and windbreaks. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-128604/v1
DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-128604/v1
URN: urn:nbn:se:miun:diva-42079

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Environmental benefits and biomass production from riparian buffers and windbreaks in Europe

Version 1

Citering

Oskar Englund. Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande (2021). Environmental benefits and biomass production from riparian buffers and windbreaks in Europe. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/yz9j-q902

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-07-09