Miljönytta och biomassaproduktion från buffertzoner och lähägn i Europa

SND-ID: 2021-207

Alternativ titel

Strategic deployment of riparian buffers and windbreaks in Europe can co-deliver biomass and multiple environmental benefits

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande orcid

Beskrivning

Tre scenarier för storskalig etablering av buffertzoner och lähägn, över fler än 81,000 landskap i Europa, med kvantifierad areal, biomassaproduktion, och miljönytta.

Se engelsk beskrivning för information om studien.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2018

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Geografisk beskrivning: EU27+UK

Publikationer

Englund, O., Börjesson, P., Mola-Yudego, B., Berndes, G., Dimitriou, I., Cederberg, C., & Scarlat, N. (n.d.). Beneficial land-use change in Europe: deployment scenarios for multifunctional riparian buffers and windbreaks. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-128604/v1
DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-128604/v1
URN: urn:nbn:se:miun:diva-42079

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Environmental benefits and biomass production from riparian buffers and windbreaks in Europe

Version 1

Citering

Oskar Englund. Mittuniversitetet (2021). Environmental benefits and biomass production from riparian buffers and windbreaks in Europe. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/yz9j-q902

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Oskar Englund - Mittuniversitetet, Inst. för Ekoteknik och hållbart byggande orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-07-09