Viskositetseffekt av TiO2 på soda kalk silikat glas

SND-ID: 2021-211

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Beskrivning

När TiO2 ersätter SiO2 har det en liten nedtryckande effekt på viskositeten. Tills gränsen när Na2O / TiO2-förhållandet är mindre än 2, vilket indikerar en transformation av strukturen för TiO2, då sker en anmärkningsvärd ökning av viskositetsbräckligheten observeras för den beräknade låga temperaturregion. Förändringen är inte lika tydlig för regionen med hög temperatur. CaO ersatt av TiO2 ger nästan ingen effekt på viskositeten, men när den närmar sig Na2O / TiO2≈2 tenderar den att kristallisera vid temperaturer på 1000-1050 ° C.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Diarienummer hos huvudman

P105190

Ansvarig institution/enhet

RISE Glas

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS
  • Diarienummer hos finansiär: 2018‐00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-01 – 2019-10-01

Geografisk täckning
Publikationer

Karlsson, S. (2019). The viscosity effect of TiO2 on soda-lime-silicate bearing glass. 4th Internation Workshop on Glass and Entropy and 9th International Otto Schott Colloquium. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39908
URN: urn:nbn:se:ri:diva-39908

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset: Viskositetseffekt av TiO2 på soda kalk silikat glas

Ladda ner data

Ti11.txt (932 byte)
Ti22.txt (932 byte)
Ti23.txt (932 byte)
Ti24.txt (933 byte)
Ti25.txt (932 byte)
Ti26.txt (933 byte)
Ti27.txt (933 byte)
Ti33.txt (933 byte)
Ti34.txt (932 byte)
... Visa mer..

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Stefan Karlsson. RISE Research Institutes of Sweden (2021). Dataset: Viskositetseffekt av TiO2 på soda kalk silikat glas. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/0gv4-dr76

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-07-09