Vägrenar fungerar som korridorer och vägar som barriärer för rörelser av blombesökande insekter

SND-ID: 2021-215

Skapare/primärforskare

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Åsa Berggren - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Jörgen Wissman - Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Erik Öckinger - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Beskrivning

Denna publikation är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (såsom vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor. Detta gjordes genom att uppskatta hur linjära infrastrukturmiljöers mängd i landskapet bridrar till mångfalden samt hur mycket de bidrar till landskapets konnektivitet.

Datan samlades genom ett försök som syftade på att spåra blombesökande insekters rörelser med fluorescerande puder. Blommor markerade med pudret placerades i 20 lokaler som varierade i trafikintensitet och vägrenenskvalité. Datasetet utgör 240 observationer. De första 120 observationer tillhör den blåa färgen och de sista 120 observationer tillhör den röda färgen.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-4

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 942-2015-988

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-06-10 – 2019-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Geografisk beskrivning: Data samlades i 20 lokaler i Mälardalen (stockholm, uppsala och södermanland).

Publikationer

Dániel-Ferreira, J., Berggren, Å., Wissman, J. and Öckinger, E. (2022), Road verges are corridors and roads barriers for the movement of flower-visiting insects. Ecography. 2022 (2), e05847.
DOI: https://doi.org/10.1111/ecog.05847

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data till: Vägrenar fungerar som korridorer och vägar som barriärer för rörelser av blombesökande insekter

Version 1

Citering

Juliana Dániel-Ferreira, Åsa Berggren, Jörgen Wissman, Erik Öckinger. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Data till: Vägrenar fungerar som korridorer och vägar som barriärer för rörelser av blombesökande insekter. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/h758-5n57

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Åsa Berggren - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Jörgen Wissman - Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Erik Öckinger - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

Variabler

16

Publicerad: 2021-08-26
Senast uppdaterad: 2022-06-30