Horisontella gradienter med hög tidsupplösning hos atmosfärens vattenånga uppmätta med globala navigationssystem (GNSS) och mikrovågsradiometri

SND-ID: 2021-219

Skapare/primärforskare

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Beskrivning

Svensk version av sammanfattningen av den publicerade artikeln som använt sig av datamängden:
Vi har använt ett år (2019) av GNSS-observationer vid Onsala rymdobservatorium på den svenska västkusten för att skatta de linjära horisontella gradienterna för radiovågors fördröjning orsakad av vattenånga. De beräknade gradienterna jämförs med motsvarande från en mikrovågsradiometer. Vi har undersökt olika tidsupplösningar från 5 min till en dag. I förhållande till att endast använda GPS med en lägsta elevationsvinkel på 10° och en tidsupplösning på 5 min erhölls en förbättring som inkluderar GPS-, Glonass- och Galileodata i form av en ökning av korrelationskoefficienten med 11 % för gradienten mot öster och 20 % för den mot norr. Av alla olika GNSS-analyser erhölls den högsta korrelationen för de östra gradienterna och en upplösning på 2 timmar, medan den bästa överensstämmelsen för de nordliga gradienterna erhölls för 6 timmars tidsupplösning. Valet av tidsupplösning är en kompromiss mellan att få en hög korrelation och möjligheten att upptäcka snabba förändringar i gradienten. På grund av skilln

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-01 – 2019-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Onsala socken

Geografisk beskrivning: Atmosfären ovanför Onsala rymdobservatorium

Publikationer

Ning T. and Elgered, G, (2021). High temporal resolution wet delay gradients estimated from multi-GNSS and microwave radiometer observations, Atmospheric Measurement Techniques.
DOI: https://doi.org/

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Horisontella gradienter med hög tidsupplösning hos atmosfärens vattenånga uppmätta med globala navigationssystem (GNSS) och mikrovågsradiometri

Ladda ner data

Version 1

Citering

Gunnar Elgered, Tong Ning. Chalmers tekniska högskola (2021). Horisontella gradienter med hög tidsupplösning hos atmosfärens vattenånga uppmätta med globala navigationssystem (GNSS) och mikrovågsradiometri. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/fyt8-bs80

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-01 – 2019-12-31

Datainsamling

  • Instrument: Globala navigationssatelliter, mikrovågsradiometri
  • Tidsupplösning: 5 minut

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)
Publicerad: 2021-07-21