Svenska mammografikohorten kliniska subkohorter (SMC kliniska subkohorter)

SND-ID: 2021-235

Den här studien är en del av samlingen SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research , NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning

En grupp kvinnor ur svenska mammografikohorten boende i Uppsala eller Västerås har deltagit i en klinisk studie. Första besöket till kliniken för Uppsalakvinnor gjordes mellan 2003 och 2009 med en runda uppföljningsbesök påbörjat 2015. Västeråskvinnor gjorde ett första besök till kliniken mellan 2010 och 2019, uppföljningsbesök har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att en sådan runda kan påbörjas under 2022. I anslutning till besöket får deltagarna fylla i hälso- och livsstilsenkäter och under besöket tas blod-, urin-, avförings- och fettvävnadsprov, funktionella tester (t ex minnestest, gånghastighet och muskelstyrka) och biometriska mått (längd, vikt, kroppssammansättning).

För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/.

Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Uppsala - dnr 2017/232

Uppsala - dnr 2018/261

Metod och tidsperiod

Population

Kvinnor födda 1914-1948 och bosatta i Västmanland eller Uppsala län under åren 1987-1990.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Uppsala biobank/SIMPLER

Typ(er) av prov: blod, urin, faeces, fettvävnad, DNA

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala och Västmanlands län.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset 1
SMC klinisk subkohort undersökning 1 Uppsala (2003-2009)

Beskrivning

Mellan 2003 och 2009 blev deltagare i Svenska mammografikohorten yngre än 85 år och boende i Uppsala inbjudna att delta i en klinisk subkohort. Av 8,311 inbjudna kvinnor svarade 65% på det utskickade formuläret som innehöll frågor om kost, livsstil och fysisk aktivitet. 60%, 5,032 st, besökte kliniken och det finns prover tillgängligt från 5,022 kvinnor. Hälsoundersökningen inkluderade mätning av vikt, längd, midjemått, höftmått och blodtryck. Kroppssammansättning (skelett/muskler/fett) mättes

... Visa mer..

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2009

Variabler

4000

Antal individer/objekt

5032

Dataset 2
SMC klinisk subkohort undersökning 2 Uppsala (2015--)

Beskrivning

Kvinnor som deltog i undersökningen mellan 2003 och 2009 har bjudits in till ett återbesök för hälsoundersökning (vikt, längd, midjemått, höftmått, blodtryck) och provtagning (blod, urin, avföring, fettbiopsi). Utöver frågor om kost, livsstil och fysisk aktivitet inkluderas också en en-dags kostdagbok och en kognitiv intervju vid denna uppföljning.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – pågående

Variabler

4000

Antal individer/objekt

1500

Dataset 3
SMC klinisk subkohort undersökning 1 Västerås (2010-2019)

Beskrivning

Mellan 2010 och 2019 fick kvinnor som deltog Svenska mammografikohorten och som bodde i Västmanland en inbjudan att delta i en hälsoundersökning. Med inbjudan följde ett frågeformulär med frågor om kost, hälsa och livsstil. Under de nio år som insamlingen pågick besökte 2,630 kvinnor kliniken i Västerås och av dessa bodde 1,062 kvinnor tillsammans med en man som deltog i en klinisk subkohort av Kohorten av svenska män. Hälsoundersökningen inkluderade mätning av längd, vikt, midjemått, höftmått o

... Visa mer..

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2019

Variabler

4000

Antal individer/objekt

2630

Publicerad: 2022-03-21
Senast uppdaterad: 2022-03-28