Kohorten av svenska män kliniska subkohorter (COSM kliniska subkohorter)

SND-ID: 2021-236

Den här studien är en del av samlingen SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Beskrivning

En grupp män ur kohorten av svenska män boende i Västerås eller Örebro har deltagit i en klinisk studie. Första besöket till kliniken gjordes mellan 2010 och 2019, uppföljningsbesök har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att en sådan runda kan påbörjas under 2022. I anslutning till besöket får deltagarna fylla i hälso- och livsstilsenkäter och under besöket tas blod, urin, avförings- och fettvävnadsprov, funktionella tester (t ex minnestest, gånghastighet och muskelstyrka) och biometriska mått (längd, vikt, kroppssammansättning).

För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/.

Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Uppsala - dnr 2017/222

Metod och tidsperiod

Population

Män födda 1918-1952 i Örebro län och Västmanland län.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2019

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Uppsala biobank/SIMPLER

Typ(er) av prov: blod, urin, faeces, fettvävnad, DNA

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örebro och Västmanland län.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
COSM klinisk subkohort undersökning 1 Västerås (2010-2019)

Beskrivning

Insamlingen pågick 2010 till 2019. Till att börja med bjöds män äldre än 75 år och boende i Västerås in till att delta i en validerad kognitiv telefonintervju. Inbjudan innehöll även ett frågeformulär med frågor om kost och en en-dags kostdagbok. Alla som deltog i intervjun, 83% av de som bjöds in, blev inbjudna till en hälsoundersökning på kliniken i Västerås. Hälsoundersökningen inkluderade mätning av vikt, längd, midjemått, höftmått och blodtryck. Kroppssammansättning (skelett/muskler och fet

... Visa mer..

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2019

Variabler

4000

Antal individer/objekt

4754

Dataset 2
COSM klinisk subkohort Örebro (2014--)

Beskrivning

Deltagare i Kohorten av svenska män med incident urologisk cancer (prostata, njure, urinblåsa och peniscancer) som besöker Örebro sjukhus har lämnat blodprover (helblod, plasma och serum). Deltagare som har prostatacancer får även lämna urin.

Citering

https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – pågående

Antal individer/objekt

600

Publicerad: 2022-03-21
Senast uppdaterad: 2022-03-28