Viskositet för aluminiumoxid-dopade soda kalk silikatglas

SND-ID: 2021-239

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Beskrivning

Att tillsätta aluminiumoxid till den konventionella soda -kalk -silikatglaskompositionen förbättrar många egenskaper, men ökar också viskositeten. Aluminiumdopning av soda kalk silikatglas undersöks och dess konsekvenser för högtemperaturviskositet då SiO2 ersätts av Al2O3.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Diarienummer hos huvudman

P105190

Ansvarig institution/enhet

RISE Glas

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018‐00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2021-08-24

Geografisk täckning
Publikationer

Karlsson, S. (2021). Viscosity of alumina doped soda lime silicate glasses – observation of anomaly in the linear increase as Al2O3 replaces SiO2. Journal of Non-Crystalline Solids, 573, Article 121149. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.121149
URN: urn:nbn:se:ri:diva-56387
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.121149

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset: Viskositet för aluminiumoxid-dopade soda kalk silikatglas

Version 1

Citering

Stefan Karlsson. RISE Research Institutes of Sweden (2021). Dataset: Viskositet för aluminiumoxid-dopade soda kalk silikatglas. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/e0r5-d487

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-09-10