Vintervikt hos olika underarter av honungsbikolonier Apis mellifera (Linné, 1758) i sydvästra Sverige

SND-ID: 2021-240

Alternativ titel

Winter weight data in honey bees

Skapare/primärforskare

Niclas Norrström - Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap orcid

Mats Niklasson - Stiftelsen Nordens Ark orcid

Sonja Leidenberger - Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap orcid

Beskrivning

Honungsbin står för närvarande inför flera utmaningar som har resulterat i att bipopulationer minskar i många delar av världen. I nordliga klimat är vintern en flaskhals för honungsbin och en fördjupad förståelse av koloniernas förmåga att stå emot vintern behövs för att skydda bipopulationerna från ytterligare nedgång. I denna studie studerades vädervariablers inflytande på bikoloniers viktminskning under vintern (2019-2020) i två bigårdar (totalt 32 kolonier) i sydvästra Sverige med väderstationer som registrerade vind, temperatur, luftfuktighet och nederbörd med 5 minuters intervall. Tre underarter av honungsbin och en hybrid studerades: den inhemska Apis mellifera mellifera, italienska bin A. m. ligustica, Carnicabin A. m. carnica och hybriden Buckfast. Dessutom registrerades kvalsterangrepp av Varroa.
För att analysera faktorerna som är inblandade i resurskonsumtion utvecklades tre modelleringsmetoder med hjälp av väder- och viktdata: den första länkade daglig förbrukningshastighet med miljövariabler, den andra modellerade den kumulativa viktförändringen över tid och den tredje uppskattad

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde

Diarienummer hos huvudman

FP2018/21

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Biovetenskap

Finansiering

  • Finansiär: EU-finansierad INTERREG Sverige-Norge program - Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige (2014-2020)
  • Diarienummer hos finansiär: 20201923
  • Projektnamn på ansökan: BIstånd till nordiska bin - unik resurs för framtidens ekosystemtjänster
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-10-26 – 2020-03-15

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Swedish Museum of Natural History

Typ(er) av prov: bimaterial (Nos. NHRS-HEVA000017564-17579 Uddevalla, NHRS-HEVA000017580-17611 NordensArk)

Geografisk täckning
Publikationer

Norrström, N., Niklasson, M. and Leidenberger, S. (2021). Winter weight loss of different subspecies of honey bee Apis mellifera colonies (Linnaeus, 1758) in southwestern Sweden, PLoS ONE
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258398

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Vinterviktsdata hos olika underarter av honungsbikolonier Apis mellifera (Linné, 1758) i sydvästra Sverige

Version 1

Citering

Niclas Norrström, Mats Niklasson, Sonja Leidenberger. Högskolan i Skövde (2021). Vinterviktsdata hos olika underarter av honungsbikolonier Apis mellifera (Linné, 1758) i sydvästra Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/987y-d292

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Niclas Norrström - Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap orcid

Mats Niklasson - Stiftelsen Nordens Ark orcid

Sonja Leidenberger - Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap orcid

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Viktminskning av honungsbi genom en vågsystem bikuporna stod på
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-10-26–2020-03-15
  • Instrument: Vågsystem med Väderstation Wolf-Waage - model ApiGraph 3.1 och model ApiWeather-RF6, Wolf-Waagen GmbH & Co, Germany

Variabler

12

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-10-14