Simulerade signalfördröjningar av mikrovågor och atmosfärens strålningstemperaturer i frekvensområdet 14–40 GHz vid Onsala rymdobservatorium

SND-ID: 2021-243

Skapare/primärforskare

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Jonas Flygare - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Beskrivning

Data innehåller tidsserier med signalfördröjning på grund av vattenånga och och mängden flytande vatten samt flerdimensionella tidsserier av atmosfärens strålningstemperatur i frekvensområdet 14-40 GHz vid Onsala rymdobservatorium. Simuleringarna är gjorde med eller utan molnvatten i atmosfären. Antennens normaliserAade effektdiagram tillhandahålls också.

Vi har använt atmosfäriska data från ECMWF och bearbetat dem med det öppna mjukvarupaketet ARTS. Detaljer beskrivs i den publicerade artikeln:
Forkman, P, Flygare, J och Elgered, G (2021).
Water Vapour Radiometry in Geodetic Very Long Baseline Interferometry Telescopes:
Assessed Through Simulations, Journal of Geodesy.

Den uppladdade readme.txt -filen ger all nödvändig information.
De tre datafilerna sparas i NetCDF -format (*.nc)

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Finansiering

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 – 2003-12-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Atmosfären ovanför Onsala rymdobservatorium

Publikationer

Forkman, P, Flygare, J and Elgered, G (2021). Water vapour radiometry in geodetic very long baseline interferometry telescopes: assessed through simulations, , 95, 117.
DOI: https://doi.org/10.1007/s00190-021-01571-z

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Simulerade signalfördröjningar av mikrovågor och atmosfärens strålningstemperaturer i frekvensområdet 14–40 GHz vid Onsala rymdobservatorium

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Data innehåller tidsserier med signalfördröjning på grund av vattenånga och och mängden flytande vatten samt flerdimensionella tidsserier av atmosfärens strålningstemperatur i frekvensområdet 14-40 GHz vid Onsala rymdobservatorium. Simuleringarna är gjorde med eller utan molnvatten i atmosfären. Antennens normaliserAade effektdiagram tillhandahålls också.

Vi har använt atmosfäriska data från ECMWF och bearbetat dem med det öppna mjukvarupaketet ARTS. Detaljer beskrivs i den publicerade artikel

... Visa mer..

Version 1

Citering

Peter Forkman, Jonas Flygare, Gunnar Elgered. Chalmers tekniska högskola (2021). Simulerade signalfördröjningar av mikrovågor och atmosfärens strålningstemperaturer i frekvensområdet 14–40 GHz vid Onsala rymdobservatorium. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/31bx-v871

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Jonas Flygare - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-01-01 – 2004-12-30

Variabler

10

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)
Publicerad: 2021-10-04
Senast uppdaterad: 2021-10-12