CoP and vection variables for 19 subjects with varying visual field and amplitude conditions

SND-ID: 2021-244

Skapare/primärforskare

Kentaro Horiuchi - Tokyo Metropolitan University, Department of Human Sciences orcid

Beskrivning

Data från en studie där man mätt om upplevd känsla av rörelse påverkar kroppshållningen. Datan innehåller två variabler för kroppens rörelse och tre variabler för upplevelse av rörelse. För mer information, se Horiuchi et al. (2021).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Tokyo Metropolitan University

Ansvarig institution/enhet

Department of Human Sciences

Finansiering 1

  • Finansiär: Japan Society for the Promotion of Science rorId
  • Diarienummer hos finansiär: JP26380992

Finansiering 2

  • Finansiär: Japan Society for the Promotion of Science rorId
  • Diarienummer hos finansiär: JP25242060
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Annan - dnr H2-86

Metod och tidsperiod

Population

Japanese

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Japan

Publikationer

Horiuchi et al., Postural sway in the moving room scenario: New evidence for functional dissociation between self-motion perception and postural control. PLOS One, 2021
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257212

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
CoP and vection variables for 19 subjects with varying visual field and amplitude conditions

Version 1

Citering

Kentaro Horiuchi. Tokyo Metropolitan University (2021). CoP and vection variables for 19 subjects with varying visual field and amplitude conditions . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/468b-jy47

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kentaro Horiuchi - Tokyo Metropolitan University, Department of Human Sciences orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
  • Datakälla: Forskningsdata

Variabler

5

Antal individer/objekt

19

Publicerad: 2021-10-11