Polyglossia and Nativization. The translation of zoonyms in early Dutch Bibles. Research material.

SND-ID: 2021-247

Skapare/primärforskare

Merlijn de Smit - Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska orcid

Beskrivning

Studien handlar om översättning av exotiska djurnamn i tidiga nederländska Bibelöversättningar. Genom att titta på hur en översättare har löst ett problem (till exempel, att översätta ett exotisk djurnamn så exakt som möjligt eller alternativt använda ett mindre exakt men mer vanlig nederländsk djurnamn istället) vill jag studera vilka ideologier en översättning bygger på (t.ex. lojalitet gentemot en textuell tradition eller maximal anpassning till målspråket). Forskningsdata är översättningsekvivalenter av trettio djurnamn i Gamla Testamentet (minus psalmerna) i fem nederländska bibelöversättningar från 1477 till 1548. Källtexter i grekiska, latinska och hebreiska har också tagits i beaktande, liksom Luthers översättning från 1534.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1477-01-01 – 1548-12-31

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Belgien, Nederländerna

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Språk och lingvistik, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Studier av enskilda språk, Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

De Smit, M. (2019). Polyglossia and Nativization : The Translation of Zoonyms in Early Dutch Bibles. In Languages in the Lutheran Reformation : Textual Networks and the Spread of Ideas (pp. 231–252). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168243
ISBN: 9789462981553
URN: urn:nbn:se:su:diva-168243
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvfrxqjc.14

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Polyglossia and Nativization. The translation of zoonyms in early Dutch Bibles. Research material.

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Data har insamlats genom läsning av relevanta sektioner av Gamla Testamentet,

Version 1

Citering

Merlijn de Smit. Stockholms universitet (2021). Polyglossia and Nativization. The translation of zoonyms in early Dutch Bibles. Research material. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/v08b-ww18

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Merlijn de Smit - Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1477-01-01 – 1548-12-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2021-09-21
Senast uppdaterad: 2021-11-22