Urbana klimatdata för Göteborg, 1983-2020

SND-ID: 2021-253

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Julia Kukulies - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs Universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning

Detta dataset innehåller timvisa klimattidsserier konstruerade genom att kombinera data från meteorologiska stationer i och nära Göteborg, Sverige.

De inkluderade variablerna är:
- Centraleuropeisk tid (UTC+1)
- Lufttemperatur (degC).
- Genomsnittlig vindhastighet (m/s)
- Genomsnittlig vindriktning (deg true)
- Relativ luftfuktighet (%)
- Global strålning (kortvågig strålning på en horisontell yta, W/m/m).
- Diffus strålning (diffus kortvågsstrålning på en horisontell yta, W/m/m).
- Havsnivåstryck (hPa).
- Direktstrålande kortvågig strålning (W/m/m) på ett plan som är normalt till solvinkeln.

Datasetet täcker perioden 1986-09-01 - 2020-12-31.

Datafiler finns i .csv- och NetCDF-format (https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/).

Ytterligare information finns i filen README_utf8.txt.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-09-01 – 2020-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Publikationer
Dataset
Urbana klimatdata för Göteborg, 1983-2020

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Detta dataset innehåller timvisa klimattidsserier konstruerade genom att kombinera data från meteorologiska stationer i och nära Göteborg, Sverige.

De inkluderade variablerna är:
- Centraleuropeisk tid (UTC+1)
- Lufttemperatur (degC).
- Genomsnittlig vindhastighet (m/s)
- Genomsnittlig vindriktning (deg true)
- Relativ luftfuktighet (%)
- Global strålning (kortvågig strålning på en horisontell yta, W/m/m).
- Diffus strålning (diffus kortvågsstrålning på en horisontell yta, W/m/m).
- Havsnivåstr

... Visa mer..

Version 1

Citering

David Rayner, Fredrik Lindberg, Julia Kukulies, Sofia Thorsson, Nils Wallenberg. Göteborgs universitet (2021). Urbana klimatdata för Göteborg, 1983-2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/a2h2-4s63

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Julia Kukulies - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs Universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-09-01 – 2020-12-31

Variabler

7

Publicerad: 2021-10-01