Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020

SND-ID: 2021-257

Skapare/primärforskare

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforskning orcid

Daniel Bowman - Sandia National Laboratories, USA orcid

Eli Bird - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Jonathan Lees - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Beskrivning

Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020. För fler detaljer, se beskrivning på engelska.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik

Diarienummer hos huvudman

5.1-53/17

Ansvarig institution/enhet

Sol-, rymd- och atmosfärforskning

Finansiering

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 42/17
  • Projektnamn på ansökan: BOOSTER - BallOOn for Science and Technology from EsRange
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-08-20 – 2020-08-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kiruna kommun

Publikationer
Dataset
Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Johan Kero, Daniel Bowman, Eli Bird, Jonathan Lees. Institutet för rymdfysik (2022). Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020 . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ev4j-qt45

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforskning orcid

Daniel Bowman - Sandia National Laboratories, USA orcid

Eli Bird - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Jonathan Lees - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Nyckelord

infraljud

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-08-20 – 2020-08-20

Publicerad: 2022-03-14