Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020

SND-ID: 2021-257

Skapare/primärforskare

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforskning orcid

Daniel Bowman - Sandia National Laboratories, USA orcid

Eli Bird - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Jonathan Lees - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Beskrivning

Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020. För fler detaljer, se beskrivning på engelska.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik

Diarienummer hos huvudman

5.1-53/17

Finansiering

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 42/17
  • Projektnamn på ansökan: BOOSTER - BallOOn for Science and Technology from EsRange
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-08-20 – 2020-08-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kiruna kommun

Publikationer
Dataset
Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Johan Kero, Daniel Bowman, Eli Bird, Jonathan Lees. Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforskning (2022). Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020 . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ev4j-qt45

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforskning orcid

Daniel Bowman - Sandia National Laboratories, USA orcid

Eli Bird - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Jonathan Lees - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Nyckelord

infraljud

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-08-20 – 2020-08-20

Publicerad: 2022-03-14