Statistik över namn efter födelseland 2020

SND-ID: 2021-272

Skapare/primärforskare

Peter M. Dahlgren - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) orcid

Beskrivning

Detta dataset innehåller statistik över namn (tilltalsnamn på kvinnor, tilltalsnamn på män, samt efternamn) efter födelseland. Totalt är det 231 505 namn uppdelade på 202 länder. Datan kommer från SCB:s befolkningsstatistik/namnregister och avser personer folkbokförda i Sverige 31 december 2020. Vissa namn är dock exkluderade på grund av sekretess, såsom namn med färre än fem bärare. Datan är licensierad med Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) och får användas så länge SCB anges som källa. I detta dataset hittar du (förutom originaldatan från SCB) även bearbetningar där ISO-kod för varje land har lagts till samt data i så kallat wide format och long format för att underlätta vidare databehandling.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiering

  • Finansiär: Institutet för mediestudier
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sveriges befolkning efter födelseland.

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkräkningar, Språk och lingvistik, Minoriteter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Dahlgren, P. M. (2021). Svenskar eller utrikesfödda i medierna? – att identifiera födelseland från namn. I: L. Truedsson (red.) Vitt eller brett? – vilka får ta plats i medier och på redaktioner. Stockholm: Institutet för mediestudier.
ISBN: 978-91-987098-0-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Statistik över namn efter födelseland 2020

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datatsetet består av följande:
namn-efter-fodelseland-2020.xlsx (129 MB) är den obearbetade originalfilen levererad från SCB. Datan är i så kallat wide format med namn på raderna och länderna i kolumnerna. Totalt är det 202 länder plus kolumnen Ospecificerade länder längst till höger.

namn-minst-tva-barare-2020.xlsx (12 MB) innehåller namn med minst två bärare 31 december 2020 från SCB.

SCB-villkor (0,1 MB) beskriver SCB:s allmänna villkor för avtal och överenskommelser vad gäller användandet

... Visa mer..

Version 1

Citering

Peter M. Dahlgren. Göteborgs universitet (2021). Statistik över namn efter födelseland 2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/s91g-y391

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Peter M. Dahlgren - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån (SCB)
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

231505

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-11-02