3D dataset from "Methodology to obtain highly resolved SO2 vertical profiles for representation of volcanic emissions in climate models"

SND-ID: 2021-275

Skapare/primärforskare

Oscar S. Sandvik - Lunds universitet orcid

Johan Friberg - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Bengt G. Martinsson - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Moa K. Sporre - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Beskrivning

Detta dataset har producerats utifrån metoden beskriven i artikeln "Methodology to obtain highly resolved SO2 vertical profiles for representation of volcanic emissions in climate models". Datat är ett globalt 3D dataset över koncentrationer av svaveldioxid i stratosfären efter vulkanutbrottet från Sarychev den 11-21 juni 2009.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Finansiering 1

 • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 104/17

Finansiering 2

 • Finansiär: FORMAS rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2018-00973

Finansiering 3

 • Finansiär: FORMAS rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2020-00997

Finansiering 4

 • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 20190690

Finansiering 5

 • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 130/15
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-06-18 – 2009-06-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Globalt dataset

Publikationer

Sandvik, O. S., Friberg, J., Sporre, M. K., and Martinsson, B. G., Methodology to obtain highly resolved SO2 vertical profiles for representation of volcanic emissions in climate models, Atmospheric Measurement Techniques, 2021. https://doi.org/10.5194/amt-14-7153-2021
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-14-7153-2021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
3D dataset from "Methodology to obtain highly resolved SO2 vertical profiles for representation of volcanic emissions in climate models"

Beskrivning

Data över SO2 koncentrationer i stratosfären efter vulkanutbrottet från Sarychev 2009. Datat har tagits fram utifrån data från satellit instrumenten CALIOP och AIRS med hjälp av FLEXPART. Datat kan användas i modeller som utsläpp av SO2 från Sarychev utbrottet.

Version 1

Citering

Oscar S. Sandvik, Johan Friberg, Moa K. Sporre, Bengt G. Martinsson. Lunds universitet (2021). 3D dataset from "Methodology to obtain highly resolved SO2 vertical profiles for representation of volcanic emissions in climate models". Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/q2ea-kt53

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

3D

Skapare/primärforskare

Oscar S. Sandvik - Lunds universitet orcid

Johan Friberg - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Moa K. Sporre - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Bengt G. Martinsson - Lunds Universitet, Fysiska institutionen orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-06-18 – 2009-06-19

Variabler

1

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-11-12
Senast uppdaterad: 2021-11-16