Elektronegativitet för atomer i molekyler

SND-ID: 2021-276

Skapare/primärforskare

Stefano Racioppi - Chalmers tekniska högskola orcid

Martin Rahm - Chalmers tekniska högskola orcid

Beskrivning

Målet med denna studie är att undersöka elektronegativitet och laddning av atomer inuti molekyler. Dessa egenskaper har beräknats genom topologisk analys av den tredimensionella representationen av elektronernas energitäthet. Denna samling data innefattar kartesiska koordinater från molekylära beräkningar utförda med ADF och vågfunktioner av kvalitén LC-BLYP/ATZ2P. En fullständig upplaga av beräkningsresultatsfiler är bifogat för ett exempel, ammonia, NH3. NH3-exemplet innehåller även filer (av typen .cube) som använts för den topologiska analysen.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kemi och kemiteknik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Racioppi, S. and Rahm, M. (2021), In Situ Electronegativity and the Bridging of Chemical Bonding Concepts. Chem. Eur. J.. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/chem.202103477
DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202103477

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Elektronegativitet för atomer i molekyler

Ladda ner data

NH3.zip (325.92 MB)

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Stefano Racioppi, Martin Rahm. Chalmers tekniska högskola (2021). Elektronegativitet för atomer i molekyler . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/k4b7-yw31

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Övrigt

Skapare/primärforskare

Stefano Racioppi - Chalmers tekniska högskola orcid

Martin Rahm - Chalmers tekniska högskola orcid

Publicerad: 2021-10-20