Autumn destabilization of deep porewater CO2 store in a northern peatland driven by turbulent diffusion

SND-ID: 2021-278

Skapare/primärforskare

Audrey Campeau - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Beskrivning

Datauppsättningen har samlats in för att undersöka dynamik i torvporvattens CO2 -koncentration vid Degerö Stormyr, Sverige. Data består bland annat av mätningar av CO2 –koncentration i porvatten och temperatur på olika djup längs en vertikal torvprofil, per timme. Data används delvis för att beräkna skenbar vertikal diffusionskoefficient i torvporvatten och flytfrekvens. All analys utfördes på R -kod. R-skript kan tillhandahållas på begäran till motsvarande författare.

Mer information på den engelska katalogsidan.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.seksko.2019.4.1-90

Ansvarig institution/enhet

Department of Forest Ecology and Management

Medverkande

Marcus Wallin - Sverige Lantbruksuniversitet

Kevin Bishop - Sverige Lantbruksuniversitet

Dominic Vachon - Umeå Universitet

Mats Nilsson - Sverige Lantbruksuniversitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2019-01529

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-3919
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-05-30 – 2018-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län

Geografisk beskrivning: Degerö Stormyr

Publikationer

A. Campeau, D. Vachon, K. Bishop, M.B. Nilsson and M.B. Wallin (2021). Autumn destabilization of deep porewater CO2 store in a northern peatland driven by turbulent diffusion. Nature Communications, 12, 6857
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27059-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Datauppsättning för forskningsartikel: Autumn destabilization of deep porewater CO2 store in a northern peatland driven by turbulent diffusion.

Version 1

Citering

Audrey Campeau. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Datauppsättning för forskningsartikel: Autumn destabilization of deep porewater CO2 store in a northern peatland driven by turbulent diffusion. . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ggdt-ew12

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Audrey Campeau - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-05-30 – 2018-01-01

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-30–2018-01-01

Variabler

44

Publicerad: 2021-10-26
Senast uppdaterad: 2021-11-29