Fall-, rese-, socioekonomisk och meterologisk data för att analysera socioekonomiska och miljömässiga mönster bakom spridningen av H1N1 i Sverige

SND-ID: 2021-282

Skapare/primärforskare

András Bota - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Martin Holmberg - Umeå Universitet, Institutionen för Fysik, Integrated Science Lab

Lauren Gardner - Johns Hopkins University, Department of Civil and Systems Engineering orcid

Martin Rosvall - Umeå Universitet, Institutionen för Fysik, Integrated Science Lab orcid

Beskrivning

Samling socioekonomiska och meterologiska indikatorer samt resemönster och fall av H1N1 under svininfluensapandemin i Sverige under 2009. Utgör kompletterande information för artikeln "Socioeconomic and environmental patterns behind H1N1 spreading in Sweden" by András Bóta, Martin Holmberg, Lauren Gardner and Martin Rosvall, Sci Rep 11, 22512 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-01857-4
Att identifiera de kritiska socioekonomiska, rese- och klimatfaktorerna som rör spridning av influensa är avgörande för att förutsäga och mildra epidemier. I artikeln studerar vi 2009 A (H1N1)-utbrottet i Sveriges kommuner under sex år mellan 2009 och 2015. Vårt mål är att upptäcka sambandet mellan ovanstående indikatorer och tidpunkten för sjukdomsepidemin. Vi identifierar också kommunerna som spelar en nyckelroll i utbrottet, liksom de mest kritiska resvägarna i landet.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Fysik, Integrated Science Lab

Finansiering 1

  • Finansiär: Olle Engkvist Byggmästare Foundation
  • Information om finansiering: András Bóta was supported by the Olle Engkvist Byggmästare Foundation

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00796
  • Information om finansiering: Martin Rosvall was supported by the Swedish Research Council, grant 2016-00796
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Umeå

Approval was granted by the Regional Ethical Committee in Umeå on 2015-10-20.

Metod och tidsperiod

Population

Komplett uppsättning kommuner i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Komplett uppsättning kommuner i Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bóta A, Holmberg M, Gardner L, Rosvall M. Socio-economic and environmental patterns behind H1N1 spreading in Sweden. Sci Rep 11, 22512 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-01857-4
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-01857-4

Klein Tank A, Wijngaard J, Können G, Böhm R, Demarée G, Gocheva A, et al. Daily dataset of 20th-century surface air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment. International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society. 2002;22(12):1441–1453.
DOI: https://doi.org/10.1002/joc.773

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Fall-, rese-, socioekonomisk och meterologisk data för att analysera socioekonomiska och miljömässiga mönster bakom spridningen av H1N1 i Sverige

Beskrivning

Artikel tillgänglig på https://doi.org/10.1038/s41598-021-01857-4

Kommunkoder för Sveriges kommuner hittar du här:
https://www.scb.se/en/finding-statistics/regional-statistics/regional-divisions/counties-and-municipalities/counties-and-municipalities-in-numerical-order/

Data tillgänglig enligt Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)-licens.

Delade filer
Modellinput
1. giim_kommun_graph.csv
Uppsättning av frekventa resvägar mellan Sveriges kommuner.
Diagra

... Visa mer..

Version 1

Citering

András Bota, Martin Holmberg, Lauren Gardner, Martin Rosvall. Umeå universitet (2021). Fall-, rese-, socioekonomisk och meterologisk data för att analysera socioekonomiska och miljömässiga mönster bakom spridningen av H1N1 i Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/0hkf-tn97

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

András Bota - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Martin Holmberg - Umeå Universitet, Institutionen för Fysik, Integrated Science Lab

Lauren Gardner - Johns Hopkins University, Department of Civil and Systems Engineering orcid

Martin Rosvall - Umeå Universitet, Institutionen för Fysik, Integrated Science Lab orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2021-11-03
Senast uppdaterad: 2021-11-23