Abundans av humlor och honungsbin i jordbrukslandskap med eller utan blomremsor och honungsbisamhällen

SND-ID: 2021-285

Skapare/primärforskare

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi orcid

Beskrivning

Vilda bin har minskat i antal och jordbrukare har därför börjat använda även honungsbin tillsammans med blomremsor. För att ta reda på om blomremsor förstärker vilda bin och dämpar konkurrensen från honungsbin har förekomsten av humlor och honungsbin undersökts på 16 platser i Sverige under sommaren 2018 och våren 2019.

Se den engelska sidan för utförligare beskrivning.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-10

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi orcid

Sandra A.M. Lindström - Hushållningssällskapet, Hushållningssällskapet orcid

Chloé A. Raderschall - Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi orcid

Vesna Gagic - Queensland department of agriculture and fisheries, Ecoscience precinct orcid

Finansiering

  • Finansiär: Sveriges lantbruksuniversitet EkoForsk
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-04-01 – 2019-05-29

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län, Skåne

Geografisk beskrivning: Skåne, Sweden

Publikationer

Bommarco R., S.A.M. Lindström, C.A. Raderschall, V. Gagic, O. Lundin (2021). Flower strips enhance abundance of bumble bee queens and males in landscapes with few honey bee hives. Biological Conservation, 263, 109363.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109363

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Abundans av humlor och honungsbin i jordbrukslandskap med eller utan blomremsor och honungsbisamhällen

Ladda ner data

BBLandsc.tsv (27.45 KB)
BBQ2019.tsv (59.03 KB)
BBStrip.tsv (21.11 KB)
HBLandsc.tsv (2.06 KB)
HBStrip.tsv (1.52 KB)
R_script.r (2.28 KB)

Version 1

Citering

Riccardo Bommarco. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Abundans av humlor och honungsbin i jordbrukslandskap med eller utan blomremsor och honungsbisamhällen. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/s2bx-3j34

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-04-01 – 2019-05-29

Publicerad: 2021-11-24
Senast uppdaterad: 2022-06-30