PERMTHAW dataset 1, inklusive markbiokemiska, växthusgasflödes- och mikrobiologiska data från de två tuvullstundralokalerna Latnjajaure och Corrvosjávri i norra Sverige

SND-ID: 2021-290

Alternativ titel

PERMTHAW

Skapare/primärforskare

Mats P. Björkman - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Christoph Keuschnig - École Centrale de Lyon, Environmental Microbial Genomics, Laboratoire Ampère orcid

Catherine Larose - École Centrale de Lyon, Environmental Microbial Genomics, Laboratoire Ampère orcid

Robert G. Björk - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning

Permafrostjord innehåller cirka 1672 petagram kol (C), dubbelt så mycket som i den nuvarande atmosfären, och utgör 50% av all världens markbundna kol. I och med den nuvarande klimatförändringen upplever dessa nordliga områden ökade temperaturer, mer än någon annan region, med upptining av permafrosten som följd. Sådan upptining av permafrost frigör gammalt organiskt material som har lagrats i de frysta jordarna under århundraden. Efter mikrobiell nedbrytning kan detta organiska material släppas ut till atmosfären som koldioxid (CO2) och metan (CH4), vilket ytterligare påverkar klimatsystemen. Således leder ett förändrat klimat till stora förändringar av kolbalansen i Arktis. Forskning fram till idag har dock mest fokuserat på effekterna just under upptiningen av permafrosten och tidshorisonten omedelbart efter detta. Detta projekt syftar till att förstå framtiden som väntar, efter upptiningen och etableringen av nya icke-permafrost-ekosystem, och hur den förutspådda klimatvariationen kommer att påverka dessa jordar under kommande decennier. Genom att använda en naturlig förekommande permafrost

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Medverkande

Bo Elberling - Københavns Universitet, Center for Permafrost (CENPERM), Department of Geosciences and Natural Resource Management orcid

Argus Pesqueda - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Stéphane Doleac - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Leif Klemedtsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Mario Rudner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Finansiering 1

  • Finansiär: Horizon 2020 Framework Programme - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF)
  • Diarienummer hos finansiär: 657627
  • Projektnamn på ansökan: Permafrost thaw – decadal responses to climate change

Finansiering 2

  • Finansiär: Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Finansiering 3

  • Finansiär: Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-01187
  • Projektnamn på ansökan: Thawing permafrost soils – long-term impacts on ecosystems carbon and nitrogen dynamics

Finansiering 5

  • Finansiär: Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelser rorId
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 – 2018

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Arktis

Geografisk beskrivning: Post-permafrost, Arctic, Alpine

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Molau, U. (2010). Long-term impacts of observed and induced climate change on tussock tundra near its southern limit in northern Sweden. In PLANT ECOLOGY & DIVERSITY (Vol. 3, Issue 1, pp. 29–34).
DOI: https://doi.org/10.1080/17550874.2010.487548

Keuschnig, C., Larose, C., Rudner, M., Pesqueda, A., Doleac, S., Elberling, B., Björk, R. G., Klemedtsson, L., & Björkman, M. P. (2022). Reduced methane emissions in former permafrost soils driven by vegetation and microbial changes following drainage. Global Change Biology, 00, 1– 15. https://doi.org/10.1111/gcb.16137
DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.16137

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
PERMTHAW dataset 1, inklusive markbiokemiska, växthusgasflödes- och mikrobiologiska data från de två tuvullstundralokalerna Latnjajaure och Corrvosjávri i norra Sverige

Beskrivning

Platsbeskrivning:
Två tuvullstundralokaler användes i denna studie: vid sjön Latnjajaure (68°21,2'N, 18°29,3'E och 981 m ö.h.) och vid sjön Corrvosjávri (68°24.9'N, 18°38.1'E och 814 m) asl). Båda platserna och den inledande vegetationsbeskrivningen och metoden för vegetationsundersökning (upprepas i denna studie) beskrivs i Molau 2010.
På varje plats installerades 9 jordkragar (diameter 20 cm) i grupper om tre för växthusgasmätningar.

Data:
Vegetationsdata, se Molau 2010.
CH4- och CO2-mätninga

... Visa mer..

Version 1

Citering

Mats P. Björkman, Christoph Keuschnig, Robert G. Björk, Catherine Larose. Göteborgs universitet (2022). PERMTHAW dataset 1, inklusive markbiokemiska, växthusgasflödes- och mikrobiologiska data från de två tuvullstundralokalerna Latnjajaure och Corrvosjávri i norra Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/q65n-vv46

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mats P. Björkman - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Christoph Keuschnig - École Centrale de Lyon, Environmental Microbial Genomics, Laboratoire Ampère orcid

Robert G. Björk - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Catherine Larose - École Centrale de Lyon, Environmental Microbial Genomics, Laboratoire Ampère orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 – 2018

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-03-07