Monitorering av nya och befintliga betongkonstruktioner med rostfri armering, utrustade med distribuerad fiberoptisk mätning

SND-ID: 2021-291

Skapare/primärforskare

Ignasi Fernandez - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnad orcid

Beskrivning

Digitala system för tillståndsbedömning av transportinfrastruktur bidrar till en säkrare, robustare och mer hållbar infrastruktur som i sin tur leder till minskade underhållskostnader. Ett digitalt system som har visat stor potential för skadedetektering i armerade betongkonstruktioner är distribuerade optiska fibersensorer (Distributed Optical Fibre Sensors). Systemet utmärker sig med en låg vikt, minimal storlek och hög robusthet. Detta dataset kommer från en fiber med en extern polymerbeklädnad grov yta, applicerad på en fyrpunktsbelastad betongbalk, armerad med rostfritt stål. Datasetet omfattar flera sensorpositioner, både ingjutna och ytmonterade, för två testserier: cyklisk belastning under brottgräns och cyklisk belastning till brott. Dessutom innehåller setet data från digital bildkorrelation (Digital Image Correlation) och lastgivare.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Diarienummer hos huvudman

SenseIT

Ansvarig institution/enhet

Arkitektur och samhällsbyggnad

Finansiering

  • Finansiär: Trafikverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: TRV/BBT 2017-028
  • Projektnamn på ansökan: Sensor Driven Cloud Based Strategies for Infrastructure Management
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Fernandez, Ignasi, Berrocal, G., Carlos, Rempling, Rasmus, Monitoring of new and existing stainless-steel reinforced concrete structures by clad Distributed Optical Fiber Sensing, Structural Health Monitoring Journal, 2022.
DOI: https://doi.org/10.1177/14759217221081149

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data från distribuerad fiberoptisk mätning, Digital Bildkorrelation och Actuator.

Ladda ner data

BD_data.txt (415.99 MB)
paper_data.mat (162.99 MB)

Beskrivning

Datan består i grunden av töjningsmätningar från optiska fibrer, d.v.s en BRUSens V9 kabel, som är monterad på olika ställen längs en betongbalk armerad med rostfri armering. Utrustningen som mäter töjningarna i fibrerna är en ODISI 6004 från Luna ink som använder sig av Rayliegh tillbaka-spridning. Dessutom är data från en Digital Bildkorrelation inkluderat, som mäter nedböjningen i balkens mittspann. Utrustningen som används för bilderna och tillhörande nedböjningar är ARAMIS från GOM technolo

... Visa mer..

Version 1

Citering

Ignasi Fernandez. Chalmers tekniska högskola (2022). Data från distribuerad fiberoptisk mätning, Digital Bildkorrelation och Actuator. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rnn3-dy47

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ignasi Fernandez - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnad orcid

Publicerad: 2022-03-04