Bitransitiver i svenskan. En bruksbaserad studie av dubbelobjektskonstruktionen och semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner 1800–2016

SND-ID: 2021-294

Skapare/primärforskare

Fredrik Valdeson - Stockholms universitet orcid

Beskrivning

Studien undersöker bruket av svenskans dubbelobjektskonstruktion (DOK) och jämför detta med tre semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner (POK:ar): till-POK:en, åt-POK:en och för-POK:en. Studien har ett diakront perspektiv, med fokus på förändringar i bruket av de fyra konstruktionerna mellan åren 1800 och 2016. Materialet är insamlat från Nationella Språkbanken, närmare bestämt från de korpusar som listas nedan.

Svensk prosafiktion https://spraakbanken.gu.se/resurser/spf
Bonniersromaner 1976–77 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romi
Bonniersromaner 1980–81 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romii
Norstedtsromaner 1999 https://spraakbanken.gu.se/resurser/rom99
Bloggmix 2016. https://spraakbanken.gu.se/resurser/bloggmix2016

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-01-01 – 2016-12-31

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Valdeson, Fredrik 2021. Ditransitives in Swedish. A usage-based study of the double object construction and semantically equivalent prepositional object constructions 1800–2016. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. N.S. 71.) Stockholm: Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Bitransitiver i svenskan. Hela datasamlingen

Beskrivning

Datasetet innehåller belägg på svenskans dubbelobjektskonstruktion (t.ex. "ge ngn ngt", "visa ngn ngt") och semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner med prepositionerna "till" (t.ex. "ge ngt till ngn"), "åt" (t.ex. "ge ngt åt ngn") och "för" (t.ex. "visa ngt för ngn"). Beläggen är hämtade från korpusarna Svensk prosafiktion, Bonniersromaner I, Bonniersromaner II, Norstedtsromaner och Bloggmix 2016 (se den allmänna beskrivningen i sektion 2). Se Valdeson (2021) för fullständig besk

... Visa mer..

Version 1

Citering

Fredrik Valdeson. Stockholms universitet (2021). Bitransitiver i svenskan. Hela datasamlingen. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/cmdj-6b91

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Fredrik Valdeson - Stockholms universitet orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-01-01 – 2016-12-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Denna resurs har följande relationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2021-11-05
Senast uppdaterad: 2021-11-11