Data från intercropping raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs

SND-ID: 2021-299

Skapare/primärforskare

Sara Emery - Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi orcid

Beskrivning

Data genererades från ett plottexperiment i Lönnstorp, Sverige, som blandar raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs 2019-2020. För mer information, se beskrivning av dataset.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-11

Ansvarig institution/enhet

Ekologi

Medverkande

Peter Anderson - Sveriges lantbruksuniversitet

Hanna Friberg - Sveriges lantbruksuniversitet

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet

Ann-Charlotte Wallenhammar - Hushållningssällskapet

Georg Carlsson - Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning
  • Diarienummer hos finansiär: O-18-20-165

Finansiering 2

  • Finansiär: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Projektnamn på ansökan: Platform Plant Protection
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08-15 – 2020-08-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Geografisk beskrivning: För att utforska växtskyddsimplikationerna av samodling av OSR etablerade vi ett fältexperiment vid SITES (Swedish Infrastructure for Terrestrial Ecosystem Science) Lönnstorp fältforskningsstation i södra Sverige 2019 (55.668 N, 13.101 E).

Publikationer

Emery, S.E, Anderson P., Carlsson, G. ,Friberg, H., Larsson M.C., Wallenhammar, A.C., Lundin, O. (2021). The potential of intercropping for multifunctional crop protection in oilseed rape (Brassica napus L.). Frontiers in Agronomy, 3, 782686.
DOI: https://doi.org/10.3389/fagro.2021.782686

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data från ett plottexperiment i Lönnstorp, Sverige, som blandar raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs 2019-2020

Beskrivning

Data was generated from a plot experiment in Lönnstorp, Sweden intercropping oilseed rape (OSR) with various legumes to assess pests, pathogens and weeds 2019-2020. Includes damage from slugs and cabbage stem flea beetle (CSFB) in September and November 2019. CSFB larval abundance in March 2020. Weed biomass in May 2020 and yield of OSR and legumes in August 2020. Pollen beetle and Brassica pod midge damage in June 2020. Faba rust in July 2020. It also includes slug damage to OSR, spring faba an

... Visa mer..

Version 1

Citering

Sara Emery. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Data från ett plottexperiment i Lönnstorp, Sverige, som blandar raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs 2019-2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ppwm-4826

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Sara Emery - Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08-15 – 2020-08-15

Variabler

39

Publicerad: 2021-11-18
Senast uppdaterad: 2022-05-11