ClimeMarine – Klimatprojektioner för havsplanering

SND-ID: 2021-302

Skapare/primärforskare

Oscar Törnqvist - Sveriges Geologiska Undersökning, Samhällsplanering, marin miljö orcid

Duncan Hume - Sveriges Geologiska Undersökning, Samhällsplanering, marin miljö

Lars Arneborg - Sveriges Metorologiska och Hydrologiska Institut, Avdelningen för Oceanografi orcid

Beskrivning

Denna datauppsättning består av två serier av trettio raster av förändringar i 30-åriga klimatmedelvärden från början till slutet av 2000-talet för de fem utvalda fysiska marina parametrarna (vattensalthalt och vattentemperatur för yt- och bottenvatten samt havsis) och två klimatscenarier (RCP 45 och RCP 8.5). Den första serien består av raster av tre statistik (minimum, median och maximum) från en ensemble av fem nedskalade globala klimatmodeller. I den andra serien är dessa raster normaliserade så att ett värde på noll representerar ingen förändring och ett värde på 100 representerar medelförändringen i svenska nationella vatten. Se datauppsättningarnas engelska sida för en omfattande beskrivning.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Diarienummer hos huvudman

2017-01949

Ansvarig institution/enhet

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-01949
  • Projektnamn på ansökan: Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltning och planering av den svenska marina miljön (ClimeMarine)
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 – 2099-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön, Nordsjön

Publikationer

Wåhlström, I., Hammar, L., Hume, D., Pålsson, J., Almroth-Rosell, E., Dieterich, C., Arneborg, L., Gröger, M., Mattsson, M., Zillén Snowball, L., Kågesten, G., Törnqvist, O., Breviere, E., Brunnabend, S.-E., & Jonsson, P. R. (2022). Projected climate change impact on a coastal sea—As significant as all current pressures combined. Global Change Biology, 28, 5310– 5319. https://doi.org/10.1111/gcb.16312
DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.16312
Handle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16312
ISSN: 1354-1013
EISSN: 1365-2486

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
ClimeMarine – Klimatprojektioner för havsplanering

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Denna datauppsättning består av två serier av trettio raster av förändringar i 30-åriga klimatmedelvärden från början till slutet av 2000-talet för de fem utvalda fysiska marina parametrarna (vattensalthalt och vattentemperatur för yt- och bottenvatten samt havsis) och två klimatscenarier (RCP 45 och RCP 8.5). Den första serien består av raster av tre statistik (minimum, median och maximum) från en ensemble av fem nedskalade globala klimatmodeller. I den andra serien är dessa raster normaliserad

... Visa mer..

Version 1

Citering

Oscar Törnqvist, Lars Arneborg, Duncan Hume. SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2022). ClimeMarine – Klimatprojektioner för havsplanering. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/gwas-0254

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Programvara

Skapare/primärforskare

Oscar Törnqvist - Sveriges Geologiska Undersökning, Samhällsplanering, marin miljö orcid

Lars Arneborg - Sveriges Metorologiska och Hydrologiska Institut, Avdelningen för Oceanografi orcid

Duncan Hume - Sveriges Geologiska Undersökning, Samhällsplanering, marin miljö

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-01-01 – 2099-12-31

Variabler

3

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-09-29