MIUN dataset för semi-autonom manövrering av eldrivna rullstolar

SND-ID: 2021-303

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

MIUN-Feet dataset

Skapare/primärforskare

Cristian Vilar - Mittuniversitetet

Beskrivning

En permobil utrustad med kamera för att detekterar en vårdgivarens fötter bredvid rullstolen. Datasetet innehåller bilder (både färgbilder och distansbilder) med och utan fötter samt annotering av varje objekt som ska detekteras. Bilderna är tagna med en kamera placerad i det högra armstödet av permobilen, lutad 45 grader nedåt. Kameran avbildar vårdgivarens fötter som går bredvid den eldrivna rullstolen. Datasetet innehåller tränings-, validerings- och testfiler med annotering för olika kamerakonfigurationer, (djupbilder, färgbilder (RGB) och kombinerade färg- och djupbilder). Bilderna är insamlade med olika scenarier och ljusförhållanden.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Geografisk täckning
Publikationer


:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
MIUN dataset för semi-autonom manövrering av eldrivna rullstolar

Ladda ner data

readme.txt (1.79 KB)
Data_D.zip (305.88 MB)
Data_RGBD.zip (4.52 GB)
Train_Test.zip (96.13 KB)

Beskrivning

Bilderna i datasetet har tagits med en Intel Realsense D455 djupkamera. Datasetet innehåller separata bildfiler för varje kamerautgång (djup, RGB, RGB+djup) och annoterade etiketter för varje bild. Varje sekvens innehåller 30 sekunders bilder, inspelade med 6 bilder/sekund (180 bilder). Det totala antalet bilder är 6000 (3000 bilder med fötter och 3000 utan). Annoteringen av bilderna har utförts med programvaran labelImg. Varje sekvensscenarie och relaterade ramnummer definieras i filen readme.t

... Visa mer..

Version 1

Citering

Cristian Vilar. Mittuniversitetet, Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS) (2021). <em>MIUN dataset för semi-autonom manövrering av eldrivna rullstolar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/k44d-3y06">https://doi.org/10.5878/k44d-3y06</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Cristian Vilar - Mittuniversitetet

Publicerad: 2021-11-16