Utvärdering av begränsningspotentialen för brunifiering av en våtmark anlagd i en svensk produktions skog

SND-ID: 2021-306

Skapare/primärforskare

Henric Djerf - Högskolan Kristianstad orcid

Beskrivning

Material insamlad i Jonstorp norr om Osby med syftet att studera hur en konstruerad våtmark minska färgen på vattnet. Innehåller kemiska och hydrologisk data insamlad i fält. Kemiska data består av analysresultat från ackrediterat laboratorium och hydrologisk data återges i Excel-format.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-04-01 – 2019-10-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Osby socken

Geografisk beskrivning: Våtmark norr om Osby i Jonstorp

Publikationer
Dataset
Utvärdering av brunifiering Osby

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Data från projektet Utvärdering av begränsningspotentialen för brunifiering av en våtmark anlagd i en svensk produktions skog.

Chemical_data.xlsx innehåller sammanställning över de kemiska analyser som gjorts av det ackrediterade labbet Synlab.
Flow_recording.xlsx innehåller höjden registrerad av ISCO autosampler vid inflöde till våtmarken och faktisk flödesmätning för att omvandla höjden till ett flöde.
Trace_data.xlsx innehåller avläsningen av rhodamin vid utflödespunkten.

csv_data.zip inneh

... Visa mer..

Version 1

Citering

Henric Djerf. Högskolan Kristianstad (2021). Utvärdering av brunifiering Osby. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ymaj-0f19

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Henric Djerf - Högskolan Kristianstad orcid

Publicerad: 2021-11-19