Annotated birds dataset for object detection using deep learning, Skagen & Klim

SND-ID: 2021-316

Skapare/primärforskare

Hiba Alqaysi - Mittuniversitetet

Beskrivning

Datasetet består av bilder på fåglar i vindkraftsparker. Den samlas in i två vindkraftsparker i Danmark, Skagen och Klim. Varje bild har sin motsvarande textfil som innehåller objektets plats. Datasetet ligger till grund för följande publikation: "A Temporal Boosted YOLO-Based Model for Birds Detection around Wind Farms"

Se den engelska katalogsidan för mer information.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Mittuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Medverkande

Igor Fedorov - Linköping University

Finansiering

  • Finansiär: Knowledge foundation
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Danmark

Geografisk beskrivning: Två vindkraftsparker i Danmark, Skagen - Grey Lighthouse - och Klim Fjordeholme

Publikationer

Alqaysi, H., Fedorov, I., Qureshi, Faisal. Z., & O’Nils, M. (2021). A temporal boosted yolo-based model for birds detection around wind farms. In Journal of Imaging (No. 227; Vol. 7, Issue 11). https://doi.org/10.3390/jimaging7110227
URN: urn:nbn:se:miun:diva-43641
DOI: https://doi.org/10.3390/jimaging7110227

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Annotated birds datasets for object detection using deep learning, Skagen och Klim

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Hiba Alqaysi. Mittuniversitetet (2021). Annotated birds datasets for object detection using deep learning, Skagen och Klim. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/x1cm-pq40

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Hiba Alqaysi - Mittuniversitetet

Publicerad: 2021-12-08
Senast uppdaterad: 2021-12-13