Spårämnesdata (Ba/Ca) från bottenlevande foraminiferer, provtagna i ytsediment från Gullmarsfjorden, Sverige.

SND-ID: 2021-318

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet orcid

Beskrivning

Dataset över Ba/Ca från de tre senaste bildade kamrarna (n, n-1, n-2) i skal av Bulimina marginata och Nonionellina labradorica, analyserades genom laserspektroskopi (LA ICP MS; geologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige). I skal av Bulimina marginata analyserades även de första kamrarna (p). Individer provtogs från ytsediment från två stationer i Gullmarsfjorden under 2018 och 2019. Datasetet är en del av en studie för att undersöka hur Ba/Ca kvoten i foraminiferers skal ändras med ändrat hydroklimatiskt läge. En publikation där detta dataset ingår är inskickad till granskning. Kontakta huvudförfattaren för fler detaljer. (inda.brinkmann@geol.lu.se). För att använda datasetet måste källa anges.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen, Lunds universitet

Medverkande

Tomas Naeraa - Lund University, Department of Geology

K. Mareike Paul - University of Helsinki, Aquatic Biogeochemistry Research Unit, Ecosystems and Environment Research Program, Faculty of Biological and Environmental Sciences orcid

Magali Schweizer - University of Angers, LPG UMR CNRS 6112 orcid

Tom Jilbert - University of Helsinki, Aquatic Biogeochemistry Research Unit, Ecosystems and Environment Research Program, Faculty of Biological and Environmental Sciences orcid

Helena L. Filipsson - Lund University, Department of Geology orcid

... Visa mer..

Finansiering 1

  • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Finlands akademi rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 317684 and 319956

Finansiering 3

  • Finansiär: Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-04190
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09 – 2019-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Bohuslän

Geografisk beskrivning: Gullmarsfjorden provtogs i september 2018, februari 2019 och juni 2019 (R/V Oscar von Sydow och R/V Skagerak), GF 117 (115–117 m vattendjup; 58º19.695’N, 11º33.147’Ö) och GF 71 (69–71 m vattendjup; 58º17.116’N, 11º30.546’Ö).

Publikationer

Brinkmann, I., Barras, C., Jilbert, T., Næraa, T., Paul, K.M., Schweizer, M. & Filipsson, H.L. (2022). Drought recorded by Ba/Ca in coastal benthic foraminifera. Biogeosciences, 19(9), 2523–2535. https://doi.org/10.5194/bg-19-2523-2022
DOI: https://doi.org/10.5194/bg-19-2523-2022

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Spårämnesdata (Ba/Ca) från bottenlevande foraminiferer, provtagna i ytsediment från Gullmarsfjorden, Sverige.

Ladda ner data

data.xlsx (20.67 KB)

Beskrivning

Gullmarsfjorden provtogs i september 2018, februari 2019 och juni 2019 (R/V Oscar von Sydow och R/V Skagerak), GF 117 (115–117 m vattendjup; 58º19.695’N, 11º33.147’Ö) och GF 71 (69–71 m vattendjup; 58º17.116’N, 11º30.546’Ö). Sedimenten provtogs med en GEMAX® twin-barrel corer (modifierad Gemini corer, 9 cm diameter, från Oy Kart AB, Finland). Sedimentprover togs från ytan av sedimentkärnorna (1 cm) och CTG tillsattes för att särskilja mellan levande och döda foraminiferer. Utvalda (nu döda) indi

... Visa mer..

Version 1

Citering

Inda Brinkmann. Lunds universitet (2022). Spårämnesdata (Ba/Ca) från bottenlevande foraminiferer, provtagna i ytsediment från Gullmarsfjorden, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/eb67-9v72

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09 – 2019-06

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Laserspektroskopi (LA ICP MS)
  • Instrument: Bruker Aurora Elite (quadrupole) ICP‐MS and a 193 nm Cetac Analyte G2 excimer laser installed with a two volume HelEx2 sample cell

Variabler

1

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2022-03-29
Senast uppdaterad: 2023-03-21