Drivers of change in the Nordic Arctic: Compiled keywords from nine exploratory scenario exercises 2015-2020

SND-ID: 2021-323

Skapare/primärforskare

Annika E. Nilsson - Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Beskrivning

Detta dataset är en sammanställning av nyckelord och fraser från nio scenarieövningar som bygger på en metod för att skapa "extended socioeconomic pathways" (för detaljerad beskrivning, se Nilsson et al 2017). I metoden ingår att ställa den öppna frågan: Vilka framtida förändringar kan komma att påverka regionen ekonomiskt, miljömässigt och socialt inom en eller två generationer? Frågan användes för ett inledande idéflöde vid nio olika scenarioövningar mellan 2015 och 2020 i olika lokala kontexter in nordiska Arktis. Övningarna hölls i Sverige: Pajala, 2015 (Nilsson et al. 2015) och Kiruna 2019 (Nilsson 2020); Norge: Bodø 2015 (van Oort et al. 2015), 2020, och Alta, 2018; Grönland: Ilulissat, 2018 och Narsaq 2019; och Finland: Inari, 2015. En workshop hölls i Kirovsk, Ryssland (2015) (van Oort et al. 2015).

Nilsson, A. E. (2020). Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige - går det att förena? Rapport från en workshop i Kiruna 6 november 2019 (No. RITA-ABE-RPT-207), Stockholm, Sweden: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH; https://www.rexsac.org/publicatio

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för samhällsvetenskap

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering

  • Finansiär: NordForsk
  • Diarienummer hos finansiär: 76938
  • Projektnamn på ansökan: Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC)
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

lokala och regionala aktörer

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Lokala och regionala aktörer bjöds in att delta i scenarioövningar eller i workshops där scenarioövningarna ingick. Antal deltagare och sammansättningen varierar mellan de olika workshoparna.

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – 2020

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktis

Geografisk beskrivning: Sweden: Pajala and Kiruna. Norway: Bodø and Alta. Greenland: Ilulissat and Narsaq: Finland: Inari. Russia: Kirovsk.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, A. E., Carlsen, H., & van der Watt, L.-M. (2015). Uncertain futures: The changing global context of the European Arctic. Report from a scenario workshop in Pajala, Sweden, 9-10 March 2015 (SEI Working Paper No. 2015–12), Stockholm: Stockholm Environment Institute.

Nilsson, A. E., Bay-Larsen, I., Carlsen, H., Jylhä, K., van der Watt, L.-M., & van Oort, B. (2017). Future narratives. In AMAP, ed., Adaptation Actions for a Changing Arctic – Perspectives from the Barents Area, Oslo, Norway: Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP); https://www.amap.no/documents/doc/adaptation-actions-for-a-changing-arctic-perspectives-from-the-barents-area/1604

van Oort, B., Bjørkan, M., & Klyuchnikova, E. M. (2015). Future Narratives for Two Locations in the Barents Region (No. CICERO Report 2015:06), Oslo, Norway: CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo; http://hdl.handle.net/11250/2367371

Nilsson, A. E., & Sarkki, S. (2022). Scenarios and surprises: When change is the only given. In S. Sörlin, ed., Resource Extraction and Arctic Communities: The New Extractivist Paradigm, Cambridge University Press, p. ***-***.

Nilsson, A. E., Bay-Larsen, I., Carlsen, H., van Oort, B., Bjorkan, M., Jylha, K., Klyuchnikova, E., Masloboev, V., van der Watt, L.-M., van der Watt, L.-M., Bjørkan, M., & Jylhä, K. (2017). Towards extended shared socioeconomic pathways : A combined participatory bottom-up and top-down methodology with results from the Barents region. In Global Environmental Change (Vol. 45, pp. 124–132). https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.06.001
DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.06.001
URN: urn:nbn:se:umu:diva-140922

Nilsson, A. E. (2020). Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige - går det att förena? Rapport från en workshop i Kiruna 6 november 2019 (No. RITA-ABE-RPT-207), Stockholm, Sweden: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH; https://www.rexsac.org/publications/gruvor-och-hallbar-utveckling-norra-sverige/

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Drivers of change in the Nordic Arctic: Compiled keywords from nine exploratory scenario exercises 2015-2020

Version 1

Citering

Annika E. Nilsson. Luleå tekniska universitet (2022). Drivers of change in the Nordic Arctic: Compiled keywords from nine exploratory scenario exercises 2015-2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4srs-fy44

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Annika E. Nilsson - Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015–2020
  • Datakälla: Händelser/interaktioner

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-01-19