En organonitrat med fyra kolatomer som en betydande produkt av sekundär isoprenkemi

SND-ID: 2021-330

Skapare/primärforskare

Epameinondas Tsiligiannis - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi orcid

Mattias Hallquist - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi orcid

Beskrivning

Oxidation av isopren med nitratradikaler (NO3) eller av hydroxylradikaler (OH) under höga NOx-förhållanden bildar en betydande mängd organonitrater (ON). ON påverkar NOx-koncentrationerna och följaktligen ozonbildningen samtidigt som de bidrar till sekundär organisk aerosol. Här visar vi att ON med den kemiska formeln C4H7NO5 är en betydande del av isopren-härledda ON, baserat på kammarexperiment och omgivningsmätningar från olika platser runt om i världen. Från kammarexperiment fann vi att C4H7NO5 isomerer bidrar med 5-17% av alla ON som bildas under natten och utgör mer än 40% av ON efter ytterligare dagtid oxidation. I omgivningsmätningar dominerar vanligtvis C4H7NO5-isomerer både nattetid och dagtid, vilket innebär en lång uppehållstid jämfört med C5-ON som tas bort snabbare. Vi föreslår potentiella nattkällor och sekundära bildningsvägar och testar dem med en boxmodell med ett uppdaterat isoprenoxidationsschema.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Brasilien, Hong Kong, Kina, Tyskland

Geografisk beskrivning: The ambient data are indicated by the location where they collected (e.g. Amazon). The exact locations are: "Gbg" = Gothenburg city’s port, Sweden. "Jülich" = Forschungszentrum Jülich (FZJ), Germany. "Changping" = 40km north-east of downtown Beijing, China close to Changping town. "HK" = Hok Tsui Tsuen area, south-east on the Hong Kong island, China. "Amazon" = Central Amazonia, at a site located 60 km northwest of Manaus, Brazil (0.235680° S, 60.12560° W, 110 m above sea level) facing a huge area (1600 km2) of nearly pristine forest to the east.

Publikationer

Epameinondas Tsiligiannis, Rongrong Wu, Ben H. Lee, Christian Mark Garcia Salvador, Michael Priestley, Philip T.M. Carlsson, Sungah Kang, Anna Novelli, Luc Vereecken, Hendrik Fuchs, Alfred W. Mayhew, Jacqueline F. Hamilton, Peter M. Edwards, Juliane L. Fry, Bellamy Brownwood, Steven S. Brown, Robert J Wild, Thomas J. Bannan, Hugh Coe, James Allan, Jason D. Surrat, Asan Bacak, Paul Artaxo, Carl Percival, Song Guo, Min Hu, Tao Wang, Thomas F. Mentel, Joel A. Thornton, and Mattias Hallquist. (2021). A four carbon organonitrate as a significant product of secondary isoprene chemistry (submitted manuscript).
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
En organonitrat med fyra kolatomer som en betydande produkt av sekundär isoprenkemi

Beskrivning

Se den engelska sidan för beskrivning av datasetet.

Version 1

Citering

Mattias Hallquist, Epameinondas Tsiligiannis. Göteborgs universitet (2021). En organonitrat med fyra kolatomer som en betydande produkt av sekundär isoprenkemi. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/wfv9-a491

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mattias Hallquist - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi orcid

Epameinondas Tsiligiannis - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi orcid

Publicerad: 2021-12-06