Ytmekaniska egenskaper för kemiskt härdade TiO2 dopade soda kalk silikat glas

SND-ID: 2021-332

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Beskrivning

Titanoxid har tillsatts till den konventionella soda kalk silikat sammansättningen som utgör det mest använda glaset i olika applikationer. Ytmekaniska egenskaper genom indentering med både nano- och mikroindenter har studerats både före och efter kemisk härdning av de olika glasproven.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Diarienummer hos huvudman

P105190

Ansvarig institution/enhet

RISE, Avdelningen för Bygg och Fastighet, Enheten för Glas

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2021-12-15

Geografisk täckning
Publikationer

Karlsson, S., Compositional Effects on Indentation Mechanical Properties of Chemically Strengthened TiO2-Doped Soda Lime Silicate Glasses. Materials, 2022. 15(2): p. 577. DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020577.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020577

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset: Ytmekaniska egenskaper för kemiskt härdade TiO2 dopade soda kalk silikat glas

Ladda ner data

CR_Ti_CS.pdf (55.42 KB)
NHT_Ti_CS.pdf (61.42 KB)
NHT_Ti_REF.pdf (60.52 KB)
NHT_Ti_CS.csv (13.38 KB)
NHT_Ti_REF.csv (13.33 KB)
CR_Ti_CS.csv (4.13 KB)

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Stefan Karlsson. RISE Research Institutes of Sweden (2022). Dataset: Ytmekaniska egenskaper för kemiskt härdade TiO2 dopade soda kalk silikat glas. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/2rze-dy74

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-01-14