Data till "Springtime stratospheric volcanic aerosol impact on midlatitude cirrus clouds"

SND-ID: 2021-338

Skapare/primärforskare

Moa Sporre - Lunds universitet orcid

Johan Friberg - Lunds Universitet orcid

Beskrivning

Dessa dataset ligger till grund för studien "Springtime stratospheric volcanic aerosol impact on midlatitude cirrus clouds" där vi undersökt hur cirrusmoln påverkas av vulkanisk sulfat aerosol som väller ner från stratosfären. I det ena datasetet finns mikrofysikaliska egenskaper för cirrusmoln på olika temperaturer mellan 2008 och 2016. I det andra datasetet finns data över ljusspridning i den lägre stratosfären. Datat över ljusspridning sträcker sig över 2008 till 2019.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Rymdstyrelsen
  • Diarienummer hos finansiär: 104/17, 130/15

Finansiering 2

  • Finansiär: FORMAS
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00973, 2020-00997
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-01-01 – 2019-12-31

2008-01-01 – 2016-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: global

Publikationer

Sporre, M. K., J. Friberg, C. Svenhag, O. Sourdeval, and T. Storelvmo. 2022. “Springtime Stratospheric Volcanic Aerosol Impact on Midlatitude Cirrus Clouds.” Geophysical Research Letters 49(2):e2021GL096171. doi: 10.1029/2021GL096171.
DOI: https://doi.org/10.1029/2021GL096171

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data till "Springtime stratospheric volcanic aerosol impact on midlatitude cirrus clouds"

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datat inkluderar två satellitdataset. Det ena har information om cirrusmolns mikrofysikaliska egenskaper vid olika temperaturer. Detta baseras på produkter från DARDAR (raDAR/liDAR) dataseten DARDAR-CLOUD och DARDAR-NICE. Det andra satellitdatasetet innehåller data över molekylär backscattering och total backscattering från ett utvalt höjdintervall i den lägre delen av stratosfären. Detta dataset baseras på mätningar från satellitinstrumentet CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarizat

... Visa mer..

Version 1

Citering

Moa Sporre, Johan Friberg. Lunds universitet (2021). Data till "Springtime stratospheric volcanic aerosol impact on midlatitude cirrus clouds". Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/xdwz-3g72

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Moa Sporre - Lunds universitet orcid

Johan Friberg - Lunds Universitet orcid

Datainsamling

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-12-23
Senast uppdaterad: 2022-01-27