Jämförelse av träningsmetoders påverkan på användares förmåga att identifiera phishing

SND-ID: 2021-339

Skapare/primärforskare

Joakim Kävrestad - Högskolan i Skövde

Beskrivning

Studiens syfte var att analysera hur olika typer av säkerhetsträning påverkar användares förmåga att identifiera phsihing mail. Studien genomfördes som ett simulerat experiment där data samlades in både genom manuell kontroll av deltagarnas agerande samt med så kallad eye tracker.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Informationsteknologi

Medverkande

Marcus Nohlberg - Högskolan i Skövde

Finansiering

  • Finansiär: Post- och Telestyrelsen
  • Diarienummer hos finansiär: 19-10617
  • Projektnamn på ansökan: Utveckling av beslutsstöd för användare i riskfyllda situationer online (UBARSO)
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Jämförelse av träningsmetoders påverkan på användares förmåga att identifiera phishing

Ladda ner data

data.xlsx (15.28 KB)

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Joakim Kävrestad. Högskolan i Skövde (2022). Jämförelse av träningsmetoders påverkan på användares förmåga att identifiera phishing. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/g6d9-7210

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Joakim Kävrestad - Högskolan i Skövde

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)
Publicerad: 2022-02-18