SPIDER-1 measurements (LP, GPS, SMILE) inside an aurora

SND-ID: 2021-38

Skapare/primärforskare

Gabriel Giono - Kungliga tekniska högskolan orcid

Nickolay Ivchenko - Kungliga tekniska högskolan orcid

Beskrivning

En serie CSV-filer som innehåller en del av mätningen utförd av SPIDER-1 raket. Raketen lanserades kl.21: 09UT den 2 februari 2016 från Esrange (Kiruna, Sverige) och kastades ut 10 Free Falling Units (FFUs) inuti en västerutgående aurora. Varje FFU var utrustad med en utvecklingsbar Langmuir-sond (LP) för att mäta plasmagenskaperna (elektrontätheten ne, elektrontemperaturen Te och plasmapotentialen Vp), samt en 3-axlig fluxgate magnetometer (SMILE) som mäter den magnetiska fält och en positioneringsutrustning (GPS).

Användbara data från två FFU (FFU02 och FFU06) presenteras, vilket användes i JGR-Space Physics-artikeln med namnet "Multi-point measurements of the plasma properties inside an aurora from the SPIDER sounding rocket."

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-02-02 – 2016-02-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Raketflyg från Esrange, nära Kiruna. Banan gick mot nordväst från uppskjutningsplatsen och nådde ~135 km höjd och ~100 km nedåt.

Publikationer
Dataset
SPIDER-1 measurements (LP, GPS, SMILE) inside an aurora

Ladda ner data

Beskrivning

Uppgifterna samlades in av två av SPIDER Free Falling Units (FFU02 och FFU06). De inkluderar:
- Mätningar från Langmuir-sonden (LP, strömmätningar för varje spänningsförspänningssteg)
- Mätningar från 3-axlig magnetometer (SMILE)
- Bearbetade data från Langmuir-sonden: elektrontätheten (ne), elektrontemperaturen (Te) och plasmapotentialen (Vp).
- GPS-positioner för de två FFU.

Version 1

Citering

Gabriel Giono, Nickolay Ivchenko. Kungliga tekniska högskolan, Rymd och plasmafysik (2021). SPIDER-1 measurements (LP, GPS, SMILE) inside an aurora. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mdsv-ym34

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Gabriel Giono - Kungliga tekniska högskolan orcid

Nickolay Ivchenko - Kungliga tekniska högskolan orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-02-02 – 2016-02-02

Publicerad: 2021-03-09