SPIDER-1 measurements (LP, GPS, SMILE) inside an aurora

SND-ID: 2021-38

Skapare/primärforskare

Gabriel Giono - Kungliga tekniska högskolan orcid

Nickolay Ivchenko - Kungliga tekniska högskolan orcid

Beskrivning

En serie CSV-filer som innehåller en del av mätningen utförd av SPIDER-1 raket. Raketen lanserades kl.21: 09UT den 2 februari 2016 från Esrange (Kiruna, Sverige) och kastades ut 10 Free Falling Units (FFUs) inuti en västerutgående aurora. Varje FFU var utrustad med en utvecklingsbar Langmuir-sond (LP) för att mäta plasmagenskaperna (elektrontätheten ne, elektrontemperaturen Te och plasmapotentialen Vp), samt en 3-axlig fluxgate magnetometer (SMILE) som mäter den magnetiska fält och en positioneringsutrustning (GPS).

Användbara data från två FFU (FFU02 och FFU06) presenteras, vilket användes i JGR-Space Physics-artikeln med namnet "Multi-point measurements of the plasma properties inside an aurora from the SPIDER sounding rocket."

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan

Ansvarig institution/enhet

Rymd och plasmafysik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-02-02 – 2016-02-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Raketflyg från Esrange, nära Kiruna. Banan gick mot nordväst från uppskjutningsplatsen och nådde ~135 km höjd och ~100 km nedåt.

Publikationer
Dataset
SPIDER-1 measurements (LP, GPS, SMILE) inside an aurora

Ladda ner data

Beskrivning

Uppgifterna samlades in av två av SPIDER Free Falling Units (FFU02 och FFU06). De inkluderar:
- Mätningar från Langmuir-sonden (LP, strömmätningar för varje spänningsförspänningssteg)
- Mätningar från 3-axlig magnetometer (SMILE)
- Bearbetade data från Langmuir-sonden: elektrontätheten (ne), elektrontemperaturen (Te) och plasmapotentialen (Vp).
- GPS-positioner för de två FFU.

Version 1

Citering

Gabriel Giono, Nickolay Ivchenko. Kungliga tekniska högskolan (2021). SPIDER-1 measurements (LP, GPS, SMILE) inside an aurora. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mdsv-ym34

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Gabriel Giono - Kungliga tekniska högskolan orcid

Nickolay Ivchenko - Kungliga tekniska högskolan orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-02-02 – 2016-02-02

Publicerad: 2021-03-09