Ett initiativ att utveckla goda år i Sverige: Frekvensord

SND-ID: 2021-39

Skapare/primärforskare

Kaspar Meili - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Anna Månsdotter - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Lars Lindholm - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Beskrivning

Dessa data är en del av ett projekt som utvecklar måttet ”Goda År” för förhållanden som återspeglar den svenska kontexten. Måttet baserar på sex frågor som mäter livskvalitet i termer av handlingsfrihet, och kommer främst att användas vid en ekonomisk analys av folkhälso- och välfärdsinsatser.

Den vanligaste metoden i svenska kommuner för att analysera folkhälso- och välfärdsinsatser är att mäta kostnader och eventuella minskande kostnader (”besparingar”), vilket medför en risk att interventioner som kortsiktigt ger mätbara besparingar prioriteras framför sådana som på lång sikt ökar välfärden. ”Goda År” ger en möjlighet att systematiskt mäta förändringar i välfärd till följd av interventioner, och till exempel jämföra värdet av förbättrade skolor med värdet av rehabilitering av missbrukare.

Att mäta livskvalitet i form av handlingsfriheter, eller kapabilitet, föreslogs av Amartya Sen. Den undersöker vad individer kan göra eller vara istället för att mäta livskvalitet i termer av välstånd eller lycka. Amartya Sen belönades för sin forskning 1998 med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk veten

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Medverkande

Jan Hjelte - Umeå universitet, Socialt arbete orcid

Linda Richter Sundberg - Umeå University, Epidemiologi och global hälsa orcid

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-02848

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svensk kvota-stratifierad webbpanelurval tillhåndhallat av Cint. Cint sammanfattar olika webbpaneler. Ålder 18-99 år, bosatt i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat: proportionerligt urval
Webpanel urval från Cint. Kvot-stratifierad efter kön, utbildning, region och ålder med syfte att representera den svenska befolkningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-01-01 – 2020-07-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Lägsta enhet är riksområden enligt NUTS-2.

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

An Initiative to Develop Capability-Adjusted Life Years in Sweden (CALY-SWE): Selecting Capabilities with a Delphi Panel and Developing the Questionnaire
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263231

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Ett initiativ att utveckla goda år i Sverige: Frekvensord: Påstående handlingsfrihet Version A

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Dokumentet data_frequency_A.csv innehåller data om självrapporterade bakgrundsvariabler, ojämlikhetsaversion och handlingsfrihetsnivåer för version A av undersökningen.

Vi använde tre olika versioner av enkäten för att undersöka hur olika formuleringar av handlingsfriheter påverkade svarsfördelningen i den svenska befolkningen. Skillnaden mellan de tre versionerna var hur omfattande de sex handlingsfriheterna beskrevs.

Version A innehåller påstående var handlingsfriheterna är beskriven att var

... Visa mer..

Version 2

2022-01-29
https://doi.org/10.5878/gbyb-1s51

Metadata korrigerade : Licensen ändrades från CC BY SA till CC BY

... Visa mer..

Citering

Kaspar Meili, Anna Månsdotter, Lars Lindholm. Umeå universitet (2022). Ett initiativ att utveckla goda år i Sverige: Frekvensord: Påstående handlingsfrihet Version A. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/gbyb-1s51

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Kaspar Meili - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Anna Månsdotter - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Lars Lindholm - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-06-22–2020-07-06
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

26

Antal individer/objekt

497

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

32.03%

Enligt panelföretaget. Motsvarar 616 registrerade svar. Denna dataset mostvarar 497 svar med valid ålder och samtycke att delta.

Upphovsrätt

Licensen för forskningsdata ändrades till CC BY 4.0

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Ett initiativ att utveckla goda år i Sverige: Frekvensord: Påstående handlingsfrihet Version B

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Dokumentet data_frequency_B.csv innehåller data om självrapporterade bakgrundsvariabler, ojämlikhetsaversion och handlingsfrihetsnivåer för version B av undersökningen.

Vi använde tre olika versioner av enkäten för att undersöka hur olika formuleringar av handlingsfriheter påverkade svarsfördelningen i den svenska befolkningen. Skillnaden mellan de tre versionerna var hur omfattande de sex handlingsfriheterna beskrevs.

Version A innehåller påstående var handlingsfriheterna är beskriven att var

... Visa mer..

Version 2

2022-01-29
https://doi.org/10.5878/dp5t-rp64

Metadata korrigerade : Licensen för forskningsdata ändrades till CC BY 4.0

... Visa mer..

Citering

Kaspar Meili, Anna Månsdotter, Lars Lindholm. Umeå universitet (2022). Ett initiativ att utveckla goda år i Sverige: Frekvensord: Påstående handlingsfrihet Version B. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/dp5t-rp64

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Kaspar Meili - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Anna Månsdotter - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Lars Lindholm - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-06–2020-07-06
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

26

Antal individer/objekt

503

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

34.16%

Enligt panelföretaget. Motsvarar 630 registrerade svar. Denna dataset mostvarar 503 svar med valid ålder och samtycke att delta.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 3
Ett initiativ att utveckla goda år i Sverige: Frekvensord: Påstående handlingsfrihet Version C

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Dokumentet data_frequency_C.csv innehåller data om självrapporterade bakgrundsvariabler, ojämlikhetsaversion och handlingsfrihetsnivåer för version C av undersökningen.

Vi använde tre olika versioner av enkäten för att undersöka hur olika formuleringar av handlingsfriheter påverkade svarsfördelningen i den svenska befolkningen. Skillnaden mellan de tre versionerna var hur omfattande de sex handlingsfriheterna beskrevs.

Version A innehåller påstående var handlingsfriheterna är beskriven att var

... Visa mer..

Version 2

2022-01-29
https://doi.org/10.5878/t7fa-5w15

Metadata korrigerade : Licensen för forskningsdata ändrades till CC BY 4.0

... Visa mer..

Citering

Kaspar Meili, Anna Månsdotter, Lars Lindholm. Umeå universitet (2022). Ett initiativ att utveckla goda år i Sverige: Frekvensord: Påstående handlingsfrihet Version C. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/t7fa-5w15

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Kaspar Meili - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Anna Månsdotter - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Lars Lindholm - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-06-22–2020-07-06
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

26

Antal individer/objekt

506

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

32.46%

Enligt panelföretaget. Motsvarar 616 registrerade svar. Denna dataset mostvarar 497 svar med valid ålder och samtycke att delta.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-01-25
Senast uppdaterad: 2022-02-09