Data till studien: Förstå magnetiska material (AMS, AARM, AIRM) genom analys av mineral material och distributions anisotropi

Skapare/primärforskare

Tobias Mattsson - Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper orcid

Benoît Petri - Universitetet i Strasbourg, CNRS orcid

Bjarne Almqvist - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning

Anisotropi av Magnetisk Susceptibilitet (AMS) är en vanligt använd metod för att undersöka material i berg. Vad som orsakar AMS i en bergart är viktigt att förstå när man använder AMS för att tyda geologiska processer. Det finns flera olika källor till AMS i berg, så som mineralform och distribution, men det är svårt att kvantifiera dess relativa betydelse och hur dessa källor interagerar med varandra för att generera AMS. Genom att använda röntgen mikrotomografi (µXCT) och nya utvecklade statiska metoder undersöker vi vad som orsakar magnetisk anisotropi i berg. I studien jämför vi tre olika typer av magnetisk anisotropi: AMS, Anisotropi av Anhysterisk Magnetisk Remanens (AARM) och Anisotropi av Isotermal Magnetisk Remanens (AIRM) med mineralpopulationsdata som inkluderar mineralform och rumslig distribution. Mineralmaterialdata är insamlad på mineralen magnetit och amfibol i en porfyrisk trakyandesit. Studien visar med hjälp av kvantitativa data från naturligt förekommande berg hur amfibol och magnetitmaterial relaterar till AMS. Vi påvisar också att magnetits distribution kan dominera magn

... Visa mer..

Ladda ner data

CB-15.ams (3.13 KB)
CB-15_AMS.csv (1.04 KB)
CB-19.ams (3.13 KB)
CB-19_AMS.csv (1.03 KB)
CB-46.ams (3.75 KB)
CB-46_AMS.csv (1.21 KB)
CB-55.ams (6.88 KB)
CB-55_AMS.csv (2.09 KB)
CB-61.ams (3.75 KB)
CB-61_AMS.csv (1.19 KB)
CB15_A1.jr6 (7.05 KB)
CB19-A1.jr6 (10.57 KB)
CB46-A1.jr6 (6.81 KB)
CB55-A1.jr6 (6.72 KB)
CB61-B2.jr6 (7.21 KB)
CB_TX.csv (89.02 KB)
Info.txt (2.04 KB)
JR6_data.csv (15.68 KB)

Skapare/primärforskare

Tobias Mattsson - Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper orcid

Benoît Petri - Universitetet i Strasbourg, CNRS orcid

Bjarne Almqvist - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Identifierare

SND-ID: 2021-44

Beskrivning

Anisotropi av Magnetisk Susceptibilitet (AMS) är en vanligt använd metod för att undersöka material i berg. Vad som orsakar AMS i en bergart är viktigt att förstå när man använder AMS för att tyda geologiska processer. Det finns flera olika källor till AMS i berg, så som mineralform och distribution, men det är svårt att kvantifiera dess relativa betydelse och hur dessa källor interagerar med varandra för att generera AMS. Genom att använda röntgen mikrotomografi (µXCT) och nya utvecklade statiska metoder undersöker vi vad som orsakar magnetisk anisotropi i berg. I studien jämför vi tre olika typer av magnetisk anisotropi: AMS, Anisotropi av Anhysterisk Magnetisk Remanens (AARM) och Anisotropi av Isotermal Magnetisk Remanens (AIRM) med mineralpopulationsdata som inkluderar mineralform och rumslig distribution. Mineralmaterialdata är insamlad på mineralen magnetit och amfibol i en porfyrisk trakyandesit. Studien visar med hjälp av kvantitativa data från naturligt förekommande berg hur amfibol och magnetitmaterial relaterar till AMS. Vi påvisar också att magnetits distribution kan dominera magn

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Argentina

Geografisk beskrivning: Proverna är insamlade från vulkanen Chachahuén i Neuquén provinsen i Argentina.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Diarienummer hos finansiär: 2019-06300

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner citering

Ladda ner data

CB-15.ams (3.13 KB)
CB-15_AMS.csv (1.04 KB)
CB-19.ams (3.13 KB)
CB-19_AMS.csv (1.03 KB)
CB-46.ams (3.75 KB)
CB-46_AMS.csv (1.21 KB)
CB-55.ams (6.88 KB)
CB-55_AMS.csv (2.09 KB)
CB-61.ams (3.75 KB)
CB-61_AMS.csv (1.19 KB)
CB15_A1.jr6 (7.05 KB)
CB19-A1.jr6 (10.57 KB)
CB46-A1.jr6 (6.81 KB)
CB55-A1.jr6 (6.72 KB)
CB61-B2.jr6 (7.21 KB)
CB_TX.csv (89.02 KB)
Info.txt (2.04 KB)
JR6_data.csv (15.68 KB)

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Data till studien: Förstå magnetiska material (AMS, AARM, AIRM) genom analys av mineral form och distribuerings anisotropi

Citering

Tobias Mattsson, Benoît Petri, Bjarne Almqvist. Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper (2021). <em>Data till studien: Förstå magnetiska material (AMS, AARM, AIRM) genom analys av mineral form och distribuerings anisotropi </em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/s045-mt81">https://doi.org/10.5878/s045-mt81</a>

Skapare/primärforskare

Tobias Mattsson - Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper orcid

Benoît Petri - Universitetet i Strasbourg, CNRS orcid

Bjarne Almqvist - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning

Data från studien Mattsson et al. 'Decrypting magnetic fabrics (AMS, AARM, AIRM) through the analysis of mineral shape fabrics and distribution anisotropy'

Magnetisk and micro XCT data insamlad på 5 21 × 24 mm kärnor från trakyandesitproverna (CB-15C2, CB-19A1, CB-46A1, CB-55A1 and CB-61B2).

-MicroXCT mineraldata extraherad från mjukvaran Blob3D ges i kalkylblad uppkallat efter proverna. Datafilerna med namnet TT_XX.xls kan öppnas med programvaran Tomofab (Petri et al. 2020. https://doi.org/10

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Övrigt

Datainsamling

Beskrivning av insamlingsmetod: Beskrivning av datainsamling ges i beskrivning av data

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-10

Instrument: Agico Kappabridge KLY5

Instrument: Agico Kappabridge MFK1-FA

Instrument: Nikon Metrology XT H 225 ST X-ray microtomograph

Instrument: AGICO’s LDA5 and PAM1

Instrument: MMPM 10

Instrument: Agico JR6-a spinner magnetometer

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 — pågående

Variabler

80

Publicerad: 2021-03-01