Data till studien: Förstå magnetiska material (AMS, AARM, AIRM) genom analys av mineral material och distributions anisotropi

SND-ID: 2021-44

Skapare/primärforskare

Tobias Mattsson - Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper orcid

Benoît Petri - Universitetet i Strasbourg, CNRS orcid

Bjarne Almqvist - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning

Anisotropi av Magnetisk Susceptibilitet (AMS) är en vanligt använd metod för att undersöka material i berg. Vad som orsakar AMS i en bergart är viktigt att förstå när man använder AMS för att tyda geologiska processer. Det finns flera olika källor till AMS i berg, så som mineralform och distribution, men det är svårt att kvantifiera dess relativa betydelse och hur dessa källor interagerar med varandra för att generera AMS. Genom att använda röntgen mikrotomografi (µXCT) och nya utvecklade statiska metoder undersöker vi vad som orsakar magnetisk anisotropi i berg. I studien jämför vi tre olika typer av magnetisk anisotropi: AMS, Anisotropi av Anhysterisk Magnetisk Remanens (AARM) och Anisotropi av Isotermal Magnetisk Remanens (AIRM) med mineralpopulationsdata som inkluderar mineralform och rumslig distribution. Mineralmaterialdata är insamlad på mineralen magnetit och amfibol i en porfyrisk trakyandesit. Studien visar med hjälp av kvantitativa data från naturligt förekommande berg hur amfibol och magnetitmaterial relaterar till AMS. Vi påvisar också att magnetits distribution kan dominera magn

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geologiska vetenskaper

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-06300
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 – 2021-05-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Argentina

Geografisk beskrivning: Proverna är insamlade från vulkanen Chachahuén i Neuquén provinsen i Argentina.

Publikationer

Mattsson, T., Petri, B., Almqvist, B., McCarthy, W., Burchardt, S., Palma, J. O., et al. (2021). Decrypting magnetic fabrics (AMS, AARM, AIRM) through the analysis of mineral shape fabrics and distribution anisotropy. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126, e2021JB021895. https://doi.org/10.1029/2021JB021895
DOI: https://doi.org/10.1029/2021JB021895

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data till studien: Förstå magnetiska material (AMS, AARM, AIRM) genom analys av mineral form och distribuerings anisotropi

Ladda ner data

Beskrivning

Data från studien Mattsson et al. 'Decrypting magnetic fabrics (AMS, AARM, AIRM) through the analysis of mineral shape fabrics and distribution anisotropy'

Magnetisk and micro XCT data insamlad på 5 21 × 24 mm kärnor från trakyandesitproverna (CB-15C2, CB-19A1, CB-46A1, CB-55A1 and CB-61B2).

-MicroXCT mineraldata extraherad från mjukvaran Blob3D ges i kalkylblad uppkallat efter proverna. Datafilerna med namnet TT_XX.xls kan öppnas med programvaran Tomofab (Petri et al. 2020. https://doi.org/10

... Visa mer..

Version 2

2021-05-31
https://doi.org/10.5878/qvth-zy87

Data tillagda : Saturation IRM 3000 mT mätning and AIRM tensor test data tillagd i data.

Data korrigerade : namn på prov CB15 tillagd i kolumnen 'sample name' i filen CB_TX

... Visa mer..

Citering

Tobias Mattsson, Benoît Petri, Bjarne Almqvist. Stockholms universitet (2021). Data till studien: Förstå magnetiska material (AMS, AARM, AIRM) genom analys av mineral form och distribuerings anisotropi . Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/qvth-zy87

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Övrigt

Skapare/primärforskare

Tobias Mattsson - Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper orcid

Benoît Petri - Universitetet i Strasbourg, CNRS orcid

Bjarne Almqvist - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 – 2021-05-15

Datainsamling

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Beskrivning av datainsamling ges i beskrivning av data
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-10
 • Instrument: Agico Kappabridge KLY5
 • Instrument: Agico Kappabridge MFK1-FA
 • Instrument: Nikon Metrology XT H 225 ST X-ray microtomograph
 • Instrument: AGICO’s LDA5 and PAM1
 • Instrument: MMPM 10
 • Instrument: Agico JR6-a spinner magnetometer
 • Tidsupplösning: 3 år

Variabler

80

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-03-01
Senast uppdaterad: 2021-05-31