Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter

SND-ID: 2021-45

Skapare/primärforskare

Mikael Boberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi orcid

Beskrivning

Syftet med studien var att studera läkemedlet eflornitins effekter på parasiter in vitro. Metoden "AlamarBlue serial drug dilution assay" användes för att kvantifiera hämningen av parasittillväxt och 96-hålsplattorna analyserades av en fluorescence-scanner. Dessa värden finns i tillhörande dataset där "Assay ID" indikerar vilken platta som analyserats.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Trypanosoma brucei gambiense-parasiter

Studiedesign

Preklinisk studie

Beskrivning av studiedesign

In vitro-studie

Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter

Beskrivning

Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter inklusive data för tidsberoende effekter och data på effekterna mot L6 cell in vitro

Version 1

Citering

Mikael Boberg. Göteborgs universitet (2021). Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/1b50-ab56

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Boberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-01-01–2020-12-31
  • Datakälla: Övrigt
Publicerad: 2021-02-22