Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter

Skapare/primärforskare

Mikael Boberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi orcid

Beskrivning

Syftet med studien var att studera läkemedlet eflornitins effekter på parasiter in vitro. Metoden "AlamarBlue serial drug dilution assay" användes för att kvantifiera hämningen av parasittillväxt och 96-hålsplattorna analyserades av en fluorescence-scanner. Dessa värden finns i tillhörande dataset där "Assay ID" indikerar vilken platta som analyserats.

Skapare/primärforskare

Mikael Boberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi orcid

Identifierare

SND-ID: 2021-45

Beskrivning

Syftet med studien var att studera läkemedlet eflornitins effekter på parasiter in vitro. Metoden "AlamarBlue serial drug dilution assay" användes för att kvantifiera hämningen av parasittillväxt och 96-hålsplattorna analyserades av en fluorescence-scanner. Dessa värden finns i tillhörande dataset där "Assay ID" indikerar vilken platta som analyserats.

Språk

Engelska

Population

Trypanosoma brucei gambiense-parasiter

Studiedesign

Preklinisk studie

Beskrivning av studiedesign

In vitro-studie

Ladda ner metadata

Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter

Citeringsförslag

Mikael Boberg. Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (2021). <em>Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/1b50-ab56">https://doi.org/10.5878/1b50-ab56</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Boberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi orcid

Beskrivning

Data för in vitro-effekt av eflornitin mot trypanosoma-parasiter inklusive data för tidsberoende effekter och data på effekterna mot L6 cell in vitro

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-01-01 — 2020-12-31

Datakälla: Övrigt

Publicerad: 2021-02-22