Skillnad i metabola profiler mellan katter av raserna burma, maine coon och birma - tre raser med olika hög risk att utveckla diabetes mellitus

SND-ID: 2021-58

Skapare/primärforskare

Bodil Ström Holst - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Malin Öhlund - Läkemedelsverket orcid

Ali Moazzami - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper orcid

Elisabeth Mullner - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper

Fredrick Anderson - Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Beskrivning

Studien beskriver metabolomet hos tre kattraser med olika hög risk att utveckla diabetes mellitus. Se vidare engelsk sammanfattning.
Studien godkändes av Uppsala Djurförsöksetiska nämnd, diarienummer C 299/12 och C 12/15, samt av Jordbruksverket, diarienummer 31-11654/12.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2016.4.1-160

Ansvarig institution/enhet

institutionen för kliniska vetenskaper

Medverkande

Jens Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Ulrika Hermansson - Sveriges lantbruksuniversitet, Universitetsdjursjukhuset

Ann Pettersson - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Helene Hansson-Hamlin - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Sällskapsdjurens forskningsfond
  • Diarienummer hos finansiär: 221760000
  • Projektnamn på ansökan: Diabetes hos katt- fokus på riskrasen Burma
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Uppsala

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Katter av tre raser: birma, burma och maine coon

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Öhlund M, Müllner E, Moazzami A, Hermansson U, Pettersson A, Anderson F, Häggström J, Hansson-Hamlin H, Holst, BS (2021). Differences in metabolic profiles between the Burmese, the Maine coon and the Birman cat—Three breeds with varying risk for diabetes mellitus. PLoS ONE 16(4): e0249322
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249322

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Information om friska katter av tre raser: burma, birma och maine coon. Data om katterna (ex ålder och vikt) samt hormonkoncentrationer i blodserum.

Beskrivning

Blodprov har tagits från friska katter av tre raser; burma, birma och maine coon. Katterna har undersökts kliniskt och uppgifter om dem har noterats. Serum har analyserats avseende hormoner med immunologiska metoder, lipoproteiner har analyserats med HPLC (high performance liquid chromatography) och metabolomics studerades med NMR-spektroskopi (nuclear magnetic resonance spectroscopy).

Version 1

Citering

Bodil Ström Holst, Malin Öhlund, Ali Moazzami, Elisabeth Mullner, Fredrick Anderson. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Information om friska katter av tre raser: burma, birma och maine coon. Data om katterna (ex ålder och vikt) samt hormonkoncentrationer i blodserum. . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/7qsz-6j80

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Bodil Ström Holst - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Malin Öhlund - Läkemedelsverket orcid

Ali Moazzami - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper orcid

Elisabeth Mullner - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper

Fredrick Anderson - Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–2015

Variabler

83

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Publicerad: 2021-04-06
Senast uppdaterad: 2021-10-25