Skillnad i metabola profiler mellan katter av raserna burma, maine coon och birma - tre raser med olika hög risk att utveckla diabetes mellitus

Skapare/primärforskare

Bodil Ström Holst - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Malin Öhlund - Läkemedelsverket orcid

Ali Moazzami - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper orcid

Elisabeth Mullner - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper

Fredrick Anderson - Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Beskrivning

Studien beskriver metabolomet hos tre kattraser med olika hög risk att utveckla diabetes mellitus. Se vidare engelsk sammanfattning.
Studien godkändes av Uppsala Djurförsöksetiska nämnd, diarienummer C 299/12 och C 12/15, samt av Jordbruksverket, diarienummer 31-11654/12.

Ämnesområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Klinisk vetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Bodil Ström Holst - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Malin Öhlund - Läkemedelsverket orcid

Ali Moazzami - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper orcid

Elisabeth Mullner - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper

Fredrick Anderson - Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Medverkande

Jens Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Ulrika Hermansson - Sveriges lantbruksuniversitet, Universitetsdjursjukhuset

Ann Pettersson - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Helene Hansson-Hamlin - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper

Identifierare

SND-ID: 2021-58

Beskrivning

Studien beskriver metabolomet hos tre kattraser med olika hög risk att utveckla diabetes mellitus. Se vidare engelsk sammanfattning.
Studien godkändes av Uppsala Djurförsöksetiska nämnd, diarienummer C 299/12 och C 12/15, samt av Jordbruksverket, diarienummer 31-11654/12.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 — 2015

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Katter av tre raser: birma, burma och maine coon

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Uppsala

Finansiering

Finansiär: Sällskapsdjurens forskningsfond

Diarienummer hos finansiär: 221760000

Projektnamn på ansökan: Diabetes hos katt- fokus på riskrasen Burma

Ämnesområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Klinisk vetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Information om friska katter av tre raser: burma, birma och maine coon. Data om katterna (ex ålder och vikt) samt hormonkoncentrationer i blodserum.

Citering

Bodil Ström Holst, Malin Öhlund, Ali Moazzami, Elisabeth Mullner, Fredrick Anderson. Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper (2021). <em>Information om friska katter av tre raser: burma, birma och maine coon. Data om katterna (ex ålder och vikt) samt hormonkoncentrationer i blodserum. </em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/7qsz-6j80">https://doi.org/10.5878/7qsz-6j80</a>

Skapare/primärforskare

Bodil Ström Holst - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Malin Öhlund - Läkemedelsverket orcid

Ali Moazzami - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper orcid

Elisabeth Mullner - Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för molekylära vetenskaper

Fredrick Anderson - Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Beskrivning

Blodprov har tagits från friska katter av tre raser; burma, birma och maine coon. Katterna har undersökts kliniskt och uppgifter om dem har noterats. Serum har analyserats avseende hormoner med immunologiska metoder, lipoproteiner har analyserats med HPLC (high performance liquid chromatography) och metabolomics studerades med NMR-spektroskopi (nuclear magnetic resonance spectroscopy).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013 — 2015

Variabler

83

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100

Publicerad: 2021-04-06