Data on three Baltic species of Corynosoma Lühe, 1905 (Acanthocephala: Polymorphidae) from Baltic grey (Halichoerus grypus) and ringed seals (Pusa hispida)

SND-ID: 2021-59

Skapare/primärforskare

Sonja Leidenberger - Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap orcid

Sven Boström - Naturhistoriska riksmuseet, Enheten för zoologi orcid

Matthew Wayland - Universitet Cambridge orcid

Beskrivning

Vi analyserade material av Corynosoma material (C. magdaleni Montreuil, 1958, C. semerme (Forssell, 1904) Lühe, 1911 och C. strumosum (Rudolphi, 1802) Lühe, 1904) från gråsäl (Halichoerus grypus) och vikare (Pusa hispida) i Östersjön för variation i morfologin hos hakarna på proboscis och för att hitta möjliga morfotyper, genom att använda proboscis profiler (Wayland 2010) och Meristogram (Wayland 2016).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biovetenskap

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksmusei Vänner
  • Diarienummer hos finansiär: Award Stipendium Sonja Leidenberger 2017

Finansiering 2

  • Finansiär: Svensk Taxonomisk Inititiativ
  • Diarienummer hos finansiär: DHA 2017.4.3-16
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 – 2008

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Naturhistoriska riksmuseet

Typ(er) av prov: spritmaterial

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Sonja Leidenberger

sonja.leidenberger@his.se

Dataset
Data on three Baltic species of Corynosoma Lühe, 1905 (Acanthocephala: Polymorphidae) from Baltic grey (Halichoerus grypus) and ringed seals (Pusa hispida)

Citering

Leidenberger, Sonja; Boström, Sven; Wayland, Matthew T. (2020), Data on three Baltic species of Corynosoma Lühe, 1905 (Acanthocephala: Polymorphidae) from Baltic grey (Halichoerus grypus) and ringed seals (Pusa hispida), Dryad, Dataset, https://doi.org/10.5061/dryad.np5hqbzq1

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Sonja Leidenberger - Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap orcid

Sven Boström - Naturhistoriska riksmuseet, Enheten för zoologi orcid

Matthew Wayland - Universitet Cambridge orcid

SMNH

162973-162978

172304-172310

Kontakt för frågor om data

Sonja Leidenberger

sonja.leidenberger@his.se

Publicerad: 2021-11-16