Sedimentära biogeokemiska data från en musselodling i As Vig, Danmark

SND-ID: 2021-60

Skapare/primärforskare

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Daniel Taylor - Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Skaldyrcenter orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Mats Lindegarth - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Anna Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

... Visa mer..

Beskrivning

Studiens mål var att utvärdera hur en nyligen återetablerad musselodling i As Vig, Danmark, påverkade utbytet av närsalter mellan sediment och vatten. Se utförlig beskrivning på engelska.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: BONUS
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-06 – 2019-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Danmark

Geografisk beskrivning: As Vig, Danmark

Publikationer

Hylén, A., Taylor, D., Kononets, M., Lindegarth, M., Stedt, A., Bonaglia, S., Bergström, P. (2021). In situ characterization of benthic fluxes and denitrification efficiency in a newly re-established mussel farm. Science of the Total Environment, 782, 146853.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146853

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Sedimentära biogeokemiska data från en musselodling i As Vig, Danmark

Beskrivning

Datasetet innehåller 8 filer med följande data:
- CTD-profiler och klorofyll a-koncentrationer i vattenpelaren
- Strömhastigheter och strömriktningar
- Ljusmätningar vid havsbotten
- Sedimentationshastigheter (total, organiskt material, oorganiskt material)
- Sediment-vattenflöden av syre, närsalter, metan, och löst oorganiskt kol
- Nitratreduktionshastigheter i sedimentet
- Pigmentinnehåll i sedimentet (klorofyll a, fukoxantin, pheopigment)
- Kol och kväve i sedimentets fasta fas, porositet

Ut

... Visa mer..

Version 1

Citering

Astrid Hylén, Daniel Taylor, Mikhail Kononets, Mats Lindegarth, Anna Stedt, Stefano Bonaglia, Per Bergström. Göteborgs universitet (2021). Sedimentära biogeokemiska data från en musselodling i As Vig, Danmark. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/as06-g207

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Daniel Taylor - Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Skaldyrcenter orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Mats Lindegarth - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Anna Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

... Visa mer..

Datainsamling 1

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning juni 2017 (innan settling)
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-06-26–2017-06-30

Datainsamling 2

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning juli 2018 (efter settling)
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-07-09–2018-07-13

Datainsamling 3

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning oktober 2018 (max tillväxt)
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-10-22–2018-10-27
... Visa mer..

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-03-26
Senast uppdaterad: 2021-04-13