Sedimentära biogeokemiska data från en musselodling i As Vig, Danmark

Skapare/primärforskare

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Daniel Taylor - Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Skaldyrcenter orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Mats Lindegarth - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Anna Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Stefano Bonaglia - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Per Bergström - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Beskrivning

Studiens mål var att utvärdera hur en nyligen återetablerad musselodling i As Vig, Danmark, påverkade utbytet av närsalter mellan sediment och vatten. Se utförlig beskrivning på engelska.

Karta

Skapare/primärforskare

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Daniel Taylor - Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Skaldyrcenter orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Mats Lindegarth - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Anna Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Stefano Bonaglia - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Per Bergström - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Identifierare

SND-ID: 2021-60

Beskrivning

Studiens mål var att utvärdera hur en nyligen återetablerad musselodling i As Vig, Danmark, påverkade utbytet av närsalter mellan sediment och vatten. Se utförlig beskrivning på engelska.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-06 — 2019-02

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Danmark

Geografisk beskrivning: As Vig, Danmark

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: BONUS

Publikationer

Hylén, A., Taylor, D., Kononets, M., Lindegarth, M., Stedt, A., Bonaglia, S., Bergström, P. (2021). In situ characterization of benthic fluxes and denitrification efficiency in a newly re-established mussel farm. Science of the Total Environment, 782, 146853.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146853

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Sedimentära biogeokemiska data från en musselodling i As Vig, Danmark

Citering

Astrid Hylén, Daniel Taylor, Mikhail Kononets, Mats Lindegarth, Anna Stedt, Stefano Bonaglia, Per Bergström. Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper (2021). <em>Sedimentära biogeokemiska data från en musselodling i As Vig, Danmark</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/as06-g207">https://doi.org/10.5878/as06-g207</a>

Skapare/primärforskare

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Daniel Taylor - Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Skaldyrcenter orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Mats Lindegarth - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Anna Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Stefano Bonaglia - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Per Bergström - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Beskrivning

Datasetet innehåller 8 filer med följande data:
- CTD-profiler och klorofyll a-koncentrationer i vattenpelaren
- Strömhastigheter och strömriktningar
- Ljusmätningar vid havsbotten
- Sedimentationshastigheter (total, organiskt material, oorganiskt material)
- Sediment-vattenflöden av syre, närsalter, metan, och löst oorganiskt kol
- Nitratreduktionshastigheter i sedimentet
- Pigmentinnehåll i sedimentet (klorofyll a, fukoxantin, pheopigment)
- Kol och kväve i sedimentets fasta fas, porositet

Ut

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning juni 2017 (innan settling)

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-06-26 — 2017-06-30

Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning juli 2018 (efter settling)

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-07-09 — 2018-07-13

Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning oktober 2018 (max tillväxt)

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-10-22 — 2018-10-27

Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning februari 2019 (efter skörd)

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-02-18 — 2019-02-23

Publicerad: 2021-03-26
Senast uppdaterad: 2021-04-13