Functional development in children and youth with cerebral palsy in Uganda

SND-ID: 2021-68

Alternativ titel

Functional development of Ugandan children/youth with CP

Skapare/primärforskare

Angelina Kakooza-Mwesige - Makerere University Kampala Uganda, Pediatrics and Child Health orcid

Carin Andrews - Karolinska Institute, Kvinnors och barns hälsa orcid

Hans Forssberg - Karolinska Institute, Kvinnors och barns hälsa orcid

Beskrivning

Syfte
Att följa den funktionella utvecklingen för en populationsbaserad kohort av barn och ungdomar med cerebral pares (CP) på landsbygden i Uganda, och jämföra deras utveckling med utvecklingskurvor från höginkomstländer.

Metod
81 barn och ungdomar mellan 2-17 år undersöktes 2015 och 2019 med Gross Motor Function Measure-66 (GMFM-66) Pediatric Evaluation of Disability Inventory, Ugandan version (PEDI-UG), och funktionella klassifikationssystem.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Kvinnors och barns hälsa

Medverkande

Makerere University, Pediatrics and Child Health rorId

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Annan - dnr HS1787 & HS2608

Metod och tidsperiod

Population

En populations-kohort av barn med cerebral pares i ett geografiskt definerat område i Östra Uganda

Studiedesign

Observationsstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-04 – 2019-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uganda, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: Iganga/Mayuge, Health and Demographic Surveillance Site, Uganda

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kakooza-Mwesige A, Andrews C, Peterson S, Wabwire Mangen F, Eliasson AC, Forssberg H. Prevalence of cerebral palsy in Uganda: a population-based study. Lancet Glob Health. 2017 Dec;5(12):e1275-e1282. doi: 10.1016/S2214-109X(17)30374-1.
DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30374-1

Andrews, C., Namaganda, L., Eliasson, A.-C., Kakooza-Mwesige, A. and Forssberg, H. (2021), Functional development in children with cerebral palsy in Uganda: population-based longitudinal cohort study. Dev Med Child Neurol. https://doi.org/10.1111/dmcn.14996.
DOI: https://doi.org/10.1111/dmcn.14996

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Functional development in children and youth with cerebral palsy in Uganda

Beskrivning

Datasetet består av följande filer:
- Functional_development_in Uganda_dataset_Andrews_et_al.csv
- Variable_list_for_functional_development_in_Uganda_dataset_Andrews_et_al.pdf

Information om verktyget Gross Motor Function Measure-66 (GMFM-66):
https://www.canchild.ca/en/resources/44-gross-motor-function-measure-gmfm

Version 1

Citering

Angelina Kakooza-Mwesige. Karolinska Institutet (2021). Functional development in children and youth with cerebral palsy in Uganda. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/txww-hg72

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Angelina Kakooza-Mwesige - Makerere University Kampala Uganda, Pediatrics and Child Health orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-04–2019-12
  • Datakälla: Forskningsdata, Befolkningsgrupp

Variabler

35

Antal individer/objekt

81

Publicerad: 2021-08-19