Diametertillväxt hos träd i miombo och acaciaskog i ett eroderat landskap i nordöstra Tanzania

Skapare/primärforskare

Ingvar Backéus - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Christina Skarpe - Inland Norway University of Applied Sciences, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Beskrivning

Diametertillväxt hos 15 arter av miombo- och acaciaträd, med en diameter >3 cm, representerade av 239 individer, etablerade i permanenta provytor. Träden mättes med oregelbundna intervall, vid regntidens slut (april), åren 1991 t.o.m. 2010. Tillväxt per art beräknades. Studien genomfördes i Kondoa Irangi Hills (KIH) Tanzania, ett område karakteriserat av svår erosion. Syftet var att studera återväxten, i frånvaro av betesdjur och eld, med syfte att kunna rekommendera restaureringsåtgärder.

Karta

Skapare/primärforskare

Ingvar Backéus - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Christina Skarpe - Inland Norway University of Applied Sciences, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Identifierare

SND-ID: 2021-77

Beskrivning

Diametertillväxt hos 15 arter av miombo- och acaciaträd, med en diameter >3 cm, representerade av 239 individer, etablerade i permanenta provytor. Träden mättes med oregelbundna intervall, vid regntidens slut (april), åren 1991 t.o.m. 2010. Tillväxt per art beräknades. Studien genomfördes i Kondoa Irangi Hills (KIH) Tanzania, ett område karakteriserat av svår erosion. Syftet var att studera återväxten, i frånvaro av betesdjur och eld, med syfte att kunna rekommendera restaureringsåtgärder.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-04 — 2010-04

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania, Afrika

Geografisk beskrivning: Tanzania, Kondoa

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Stiftelsen Extensus

Projektnamn på ansökan: Återinventering av permanenta provytor i Kondoa, Tanzania

Information om finansiering: Avsåg resebidrag

Finansiär: SIDA

Projektnamn på ansökan: Man-Land Interrelations in Semi-Arid Tanzania

Finansiär: Svenska Växtgeografiska Sällskapet

Projektnamn på ansökan: Återinventering av permanenta provytor i Kondoa, Tanzania

Information om finansiering: Avsåg resebidrag

Version 1

Ladda ner citering

Grunddata diametertillväxt träd i miombo och acaciaskog, KIH, 1991–2010, Tanzania

Citering

Jerry Skoglund, Ingvar Backéus, Christina Skarpe, Håkan Hytteborn. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi (2021). <em>Grunddata diametertillväxt träd i miombo och acaciaskog, KIH, 1991–2010, Tanzania </em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/5s6y-wv36">https://doi.org/10.5878/5s6y-wv36</a>

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ingvar Backéus - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Christina Skarpe - Inland Norway University of Applied Sciences, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Beskrivning

Datasetet består av mätvärden insamlade i fält 1991 till 2010. Diametervärden mättes med klave för femton trädarter. Datafilen har 17 blad, ett blad per art (en art återges i två extra blad). Datasetet består av fyra kolumner. Kolumn 1: latinskt artnamn, Kolumn 2: enskilda trädindivids nummer, Kolumn 3: årtal för mätningen, Kolumn, 4: diametervärde i cm.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Beskrivning av insamlingsmetod: Mätning av diametervärden med klave i fält

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-04 — 2010-04

Instrument: klave

Tidsupplösning: 10 år

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-04 — 2010-04

Variabler

4

Publicerad: 2021-03-23