Parameteriserad finita element-modell för S&C Benchmark

SND-ID: 2021-78

Skapare/primärforskare

Björn Pålsson - Chalmers tekniska högskola, Mekanik och Maritima Vetenskaper orcid

Beskrivning

En finita element-modell av en 60E1-R760-1:15 spårväxel med parameteriserade egenskaper för rälbefästningar och ballastegenskaper.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Mekanik och Maritima Vetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska kommissionen (EU) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: EC/H2020/826255
  • Information om finansiering: Delar av finansieringen för arbetet bakom modellen kommer från den Europeiska Unionens Horizon 2020 forsknings och innovationsprogram i projektet In2Track2 och kontraktsnummer 826255
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Björn A. Pålsson, Ramakrishnan Ambur, Michel Sebès, Ping Wang, Jou-Yi Shih, Demeng Fan, Jingmang Xu, and Jiayin Chen, A comparison of track model formulations for simulation of dynamic vehicle–track interaction in switches and crossings, Vehicle System Dynamics, https://doi.org/10.1080/00423114.2021.1983183
DOI: https://doi.org/10.1080/00423114.2021.1983183

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Parameteriserad finita element-modell för S&C Benchmark i Matlab och Abaqus-format

Ladda ner data

Beskrivning

En beskrivning av innehållet i datasetet finns på den engelska katalogsidan.

Version 1

Citering

Björn Pålsson. Chalmers tekniska högskola (2021). Parameteriserad finita element-modell för S&C Benchmark i Matlab och Abaqus-format. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/6j4g-y180

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Programvara

Skapare/primärforskare

Björn Pålsson - Chalmers tekniska högskola, Mekanik och Maritima Vetenskaper orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-09-30