Gasmätningar utförda under fältkampanj ABOVE vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019

SND-ID: 2021-82

Skapare/primärforskare

Bo Galle - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Santiago Arellano - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Beskrivning

Detta dataset presenterar mätningar utförda under fältkampanj ABOVE (Aerial-based Observations of Volcanic Emissions) vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019. Mätningarna erhölls med olika instrument ombord på en drönare och inkluderar bland annan data om SO2-flöde, CO2 och SO2-koncentration, navigationsparametrar. Dessa data beskrivs detaljerat i artikeln Galle et al., som skickades för granskning till tidskriften Atmospheric Measuring Techniques:

Galle, B., Arellano, S., Bobrowski, N., Conde, V., Fischer, T. P., Gerdes, G., Gutmann, A., Hoffmann, T., Itikarai, I., Krejci, T., Liu, E. J., Mulina, K., Nowicki, S., Richardson, T., Rüdiger, J., Wood, K., and Xu, J.: A multi-purpose, multi-rotor drone system for long range and high-altitude volcanic gas plume measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/amt-2020-452, in review, 2020.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Medverkande

Gustav Gerdes - Gerdes Solutions AB

Ima Itikarai - Rabaul Volcano Observatory

Jiazhi Xu - Chalmers tekniska högskola

Scott Nowicki - University of New Mexico

Tom Richardson - University of Bristol

... Visa mer..

Finansiering 1

  • Finansiär: Deep Carbon Observatory (Alfred P. Sloan Foundation)

Finansiering 2

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 149/18
  • Projektnamn på ansökan: Globalt mätningar av vulkanisk och atmosfärisk moln
  • Information om finansiering: Career grant 149/18

Finansiering 3

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-01045
  • Projektnamn på ansökan: Development and implementation of an algorithm for improved volcanic gas emission monitoring, geophysical research and volcano risk assessment
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-09-09 – 2019-05-27

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Papua Nya Guinea

Publikationer

Galle, B., Arellano, S., Bobrowski, N., Conde, V., Fischer, T. P., Gerdes, G., Gutmann, A., Hoffmann, T., Itikarai, I., Krejci, T., Liu, E. J., Mulina, K., Nowicki, S., Richardson, T., Rüdiger, J., Wood, K., and Xu, J.: A multi-purpose, multi-rotor drone system for long range and high-altitude volcanic gas plume measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/amt-2020-452, in review, 2020.
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-2020-452

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Vulkaniska gasmätningar med drönare på Manam Papua, Nya Guinea

Beskrivning

Mätningar utförda med en drönare utrustad med sensorer för gasflöde (mobileDOAS), gaskomposition (multiGAS och Sunkist) och flera navigations- och omgivningssensorer. Data samlades in under fältkampanjen ABOVE vid vulkanen Manam, Papua Nya Guinea.

Version 1

Citering

Bo Galle, Santiago Arellano. Chalmers tekniska högskola (2021). Vulkaniska gasmätningar med drönare på Manam Papua, Nya Guinea. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/q3wv-ty69

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Galle - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Santiago Arellano - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-04-01