Gasmätningar utförda under fältkampanj ABOVE vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019

Skapare/primärforskare

Bo Galle - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Santiago Arellano - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Beskrivning

Detta dataset presenterar mätningar utförda under fältkampanj ABOVE (Aerial-based Observations of Volcanic Emissions) vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019. Mätningarna erhölls med olika instrument ombord på en drönare och inkluderar bland annan data om SO2-flöde, CO2 och SO2-koncentration, navigationsparametrar. Dessa data beskrivs detaljerat i artikeln Galle et al., som skickades för granskning till tidskriften Atmospheric Measuring Techniques:

Galle, B., Arellano, S., Bobrowski, N., Conde, V., Fischer, T. P., Gerdes, G., Gutmann, A., Hoffmann, T., Itikarai, I., Krejci, T., Liu, E. J., Mulina, K., Nowicki, S., Richardson, T., Rüdiger, J., Wood, K., and Xu, J.: A multi-purpose, multi-rotor drone system for long range and high-altitude volcanic gas plume measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/amt-2020-452, in review, 2020.

Karta

Skapare/primärforskare

Bo Galle - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Santiago Arellano - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Medverkande

Gustav Gerdes - Gerdes Solutions AB

Ima Itikarai - Rabaul Volcano Observatory

Jiazhi Xu - Chalmers tekniska högskola

Scott Nowicki - University of New Mexico

Tom Richardson - University of Bristol

Emma Liu - University College London

Kila Mulina - Rabaul Volcano Observatory

Tobias Fischer - University of New Mexico

Nicole Bobrowksi - Heidelberg University

Kieran Wood - University of Bristol

Tomas Krejci - HAB Elektronik AB

Alexandra Gutmann - Johannes Gutenberg-University of Mainz

Thorsten Hoffmann - Johannes Gutenberg-University of Mainz

Vladimir Conde - Chalmers tekniska högskola orcid

Julian Rüdiger - Johannes Gutenberg-University of Mainz

Identifierare

SND-ID: 2021-82

Beskrivning

Detta dataset presenterar mätningar utförda under fältkampanj ABOVE (Aerial-based Observations of Volcanic Emissions) vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019. Mätningarna erhölls med olika instrument ombord på en drönare och inkluderar bland annan data om SO2-flöde, CO2 och SO2-koncentration, navigationsparametrar. Dessa data beskrivs detaljerat i artikeln Galle et al., som skickades för granskning till tidskriften Atmospheric Measuring Techniques:

Galle, B., Arellano, S., Bobrowski, N., Conde, V., Fischer, T. P., Gerdes, G., Gutmann, A., Hoffmann, T., Itikarai, I., Krejci, T., Liu, E. J., Mulina, K., Nowicki, S., Richardson, T., Rüdiger, J., Wood, K., and Xu, J.: A multi-purpose, multi-rotor drone system for long range and high-altitude volcanic gas plume measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/amt-2020-452, in review, 2020.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-09-09 — 2019-05-27

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Papua Nya Guinea

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Deep Carbon Observatory (Alfred P. Sloan Foundation)

Finansiär: Rymdstyrelsen rorid

Diarienummer hos finansiär: 149/18

Projektnamn på ansökan: Globalt mätningar av vulkanisk och atmosfärisk moln

Information om finansiering: Career grant 149/18

Finansiär: FORMAS rorid

Diarienummer hos finansiär: 2016-01045

Projektnamn på ansökan: Development and implementation of an algorithm for improved volcanic gas emission monitoring, geophysical research and volcano risk assessment

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Galle, B., Arellano, S., Bobrowski, N., Conde, V., Fischer, T. P., Gerdes, G., Gutmann, A., Hoffmann, T., Itikarai, I., Krejci, T., Liu, E. J., Mulina, K., Nowicki, S., Richardson, T., Rüdiger, J., Wood, K., and Xu, J.: A multi-purpose, multi-rotor drone system for long range and high-altitude volcanic gas plume measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/amt-2020-452, in review, 2020.
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-2020-452

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Vulkaniska gasmätningar med drönare på Manam Papua, Nya Guinea

Citering

Bo Galle, Santiago Arellano. Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap (2021). <em>Vulkaniska gasmätningar med drönare på Manam Papua, Nya Guinea</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/q3wv-ty69">https://doi.org/10.5878/q3wv-ty69</a>

Skapare/primärforskare

Bo Galle - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Santiago Arellano - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Beskrivning

Mätningar utförda med en drönare utrustad med sensorer för gasflöde (mobileDOAS), gaskomposition (multiGAS och Sunkist) och flera navigations- och omgivningssensorer. Data samlades in under fältkampanjen ABOVE vid vulkanen Manam, Papua Nya Guinea.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2021-04-01