Exempel på vibrationer i byggnader vid bygg- och anläggningsprojekt

SND-ID: 2021-91

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa orcid

Beskrivning

Datamaterialet består av korta exempel på vibrationer i byggnader. Projektet där exemplen togs fram fokuserar på störning av vibrationer i bostäder från närliggande bygg- och anläggningsarbeten. Exemplen inkluderar triaxiella vibrationsförlopp vid sprängning (tunnel-, entrpenad- och täktsprängning), packning, pålning/spontning, vibrospontning och transporter på byggområdet. Avsikten är att andra forskare (eller privatpersoner) skall kunna använda signalerna.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Finansiering

  • Finansiär: Trafikverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: TRV 2019/88651
  • Projektnamn på ansökan: Störning av vibrationer vid bygg- och anläggningsprojekt
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2020

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Ögren M. & Jern M. (2021). Störning av vibrationer vid bygg- och anläggningsprojekt. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Samhällsmedicin och folkhälsa.
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Exempel på vibrationer i byggnader vid bygg- och anläggningsprojekt

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Zip-filen innehåller en tabell med sammanfattande data om vibrationssignaler i Excel- och Open Office-format, samt en katalog med csv-formaterade rådata från totalt 257 mätningar. Varje fil har ett ID-nummer i filnamnet som också finns i de sammanfattande tabellerna.

Version 1

Citering

Mikael Ögren. Göteborgs universitet (2021). Exempel på vibrationer i byggnader vid bygg- och anläggningsprojekt. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/kz87-wx57

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa orcid

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Insamlade mätningar av byggnadsvibrationer i Sverige vid bygg- och anläggningsprojekt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000–2019

Variabler

2

Publicerad: 2021-06-02
Senast uppdaterad: 2021-07-09