Förkastningssystem i jordskorpan på den koreanska halvön belyst av seismiska reflektionsdata

SND-ID: 2022-120

Skapare/primärforskare

Samuel Zappalà - Uppsala universitet orcid

Beskrivning

Resultatdata från reflektionsseismiska 2021-kampanjen i Seouls storstadsområde (Sydkorea).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Medverkande

Finansiering 1

  • Diarienummer hos finansiär: KMI2022-00710

Finansiering 2

  • Diarienummer hos finansiär: NRF-2017R1A6A1A07015374
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-07-10 – 2021-08-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Publikationer

Malehmir, A., Hong, T.-K., Lee, J., Zappalá, S., Brodic, B., Chung, D., Kim, B., Park, S., Lee, J., & Kil, D. (2022). Fault intersections control short period intraplate start-stop seismicity in the Korean Peninsula. In Tectonophysics (No. 229387; Vol. 834). https://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229387
URN: urn:nbn:se:uu:diva-476623
DOI: https://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229387

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Slutliga stackresultat och "receiver gathers" exempel från Sydkoreas seismiska reflektionskampanj 2021

Beskrivning

Se engelska beskrivningen för en översikt av filerna.

Version 1

Citering

Samuel Zappalà. Uppsala universitet (2022). Slutliga stackresultat och "receiver gathers" exempel från Sydkoreas seismiska reflektionskampanj 2021 . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.57804/f8w5-6r98

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Samuel Zappalà - Uppsala universitet orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2022-08-04