Tvådimensionell töjningsfältdata från distribuerade optiska fibersensorer i ett väggelement

SND-ID: 2022-121

Skapare/primärforskare

Ignasi Fernandez - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnad orcid

Beskrivning

Tillgängliga data ger information om töjningsfälten i ett väggelement under belastning. Data beskriver töjningar i tre riktningar av väggens mittplanssektion. Data hämtades under testningen av väggelementet i en trepunktstestkonfiguration. Informationen om den applicerade belastningen ingår också i datamängden.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Arkitektur och samhällsbyggnad

Finansiering

  • Finansiär: Smart Built Environment
  • Diarienummer hos finansiär: 2019-01793
  • Projektnamn på ansökan: Effective management and maintenance of infrastructure with augmented reality
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Ignasi Fernandez, Carlos G. Berrocal, Rasmus Rempling, Two-dimensional strain field analysis of reinforced concrete D-regions based on distributed optical fibre sensors, Engineering Structures, Volume 278, 2023, 115562, ISSN 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115562

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Töjningsdata från distribuerade optiska fibersensorer för ett väggelement laddat under trepunktstest

Ladda ner data

data_JSON (67.29 MB)

Beskrivning

Data som ingår i denna datauppsättning består i grunden av töjningsmätning av fiberoptisk sensor, d.v.s. BRUSens V9-kablar, utplacerade i en flerskiktskonfiguration i mittsektionen av ett väggelement. Utrustningen för att mäta spänningarna från sensorerna är en ODISI 6004 från Luna ink. som använder Rayleights backscatter-teknik.
Datauppsättningen är tillgänglig i formaten MatLab och JSON fil.

Version 1

Citering

Ignasi Fernandez. Chalmers tekniska högskola (2023). Töjningsdata från distribuerade optiska fibersensorer för ett väggelement laddat under trepunktstest. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/r6t3-5w03

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ignasi Fernandez - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnad orcid

Publicerad: 2023-01-11